กิจกรรมทางพุทธศาสนา "การสวดมนต์ทำวัตรเช้าและการปฏิบัติพระกรรมฐาน" ทุกสัปดาห์ ๆ ละสองวัน ตั้งแต่เวลา 6.30-8.15 น. ณ พุทธเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงใคร่ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนพุทธศาสนิกชน ผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมการปฏิบัติพระกรรมฐานดังกล่าว เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนเอง ในการดำเนินชีวิต และเพื่อร่วมจรรโลงพระพุทธศาสนาในสังคมไทย ณ พุทธเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโดย คณะอนุกรรมการกิจการพิเศษ* ศูนย์พุทธศาสนศึกษา มก. ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ และศูนย์ปฏิบัติการค้นคว้าและเผยแพร่หลักวิชาศึกษาศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 
ปฏิทินปี 2552-2553

ปฏิทินปี 2554 , ปฏิทินปี 2555    

ปฏิทินการบรรยายธรรม ปี 2556 + 2557

 

วัน เดือน ปี
หัวข้อบรรยาย
เวลา
วันพุธที่ 2 ม.ค. 2556

พิเศษ

ชดใช้ 3 ธค 55 ครั้งที่ 699นิพพานมีจริงหรือ(1)

ชดใช้ 4 ธค 55 ครั้งที่ 700 นิพพานมีจริงหรือ(2) (ต้นฉบับบันทึกเทปหาย)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 8 ม.ค. 2556

ครั้งที่ 707 การเดินวิปัสนา (1)

ครั้งที่ 1130 บวชดีกว่ามียศ (สัยหชาดก) (310)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 9 ม.ค. 2556

ครั้งที่ 708 การเดินวิปัสนา (2)

ครั้งที่ 1131 เปรตสำนึกบาป (โลหกุมภิชาดก) (314)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 15 ม.ค. 2556

ครั้งที่ 709 ญาณ 16 (1)

ครั้งที่ 1132 หัวใจหญิงโสเภณี (กณเวรชาดก) (318)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 16 ม.ค. 2556

ครั้งที่ 710 ญาณ 16 (2)

ครั้งที่ 1133 น้ำใจเมีย (สุจจชชาดก) (320)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 21 ม.ค. 2556

ครั้งที่ 711 มนุษย์ที่แท้จริง (อรหันต์) (1)

ครั้งที่ 1134 นางกากี (กากาติชาดก) (327)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 22 ม.ค. 2556

ครั้งที่ 712 มนุษย์ที่แท้จริง (อรหันต์) (2)

ครั้งที่ 1135 ภรรยาคู่ทุกข์คู่ยาก (โคธชาดก) (333)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 29 ม.ค. 2556

ครั้งที่ 713 ผู้เข้าถึงความจริง (โสดาบัน) (1)

ครั้งที่ 1136 ใจหญิงมักเปลี่ยนแปลง (กุณฑลิกชาดก) (341)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 30 ม.ค. 2556

ครั้งที่ 714 ผู้เข้าถึงความจริง (โสดาบัน) (2)

ครั้งที่ 1137 ดาบสสอนลูก (อรัญญชาดก) (348)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 5 กพ. 2556

ครั้งที่ 715 นักบวชในเพศฆราวาส (1)

ครั้งที่ 1138 พระคุณเมีย (สุวัณณมิคชาดก) (359)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 6 กพ. 2556

ครั้งที่ 716 นักบวชในเพศฆราวาส (2)

ครั้งที่ 1139 กากี ภาค 2 (สุสันธีชาดก) (360)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 12 กพ. 2556

ครั้งที่ 717 รักที่แท้ (1)

ครั้งที่ 1140 ภาวะผู้นำ (คุมพิยชาดก) (366)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 13 กพ. 2556

ครั้งที่ 718 รักที่แท้ (2)

ครั้งที่ 1141 นางโมราถูกโจรทิ้ง (จุลลธนุคคหชาดก) (374)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 19 กพ. 2556

 

ครั้งที่ 719 มนุษย์อัศจรรย์ (1)

ครั้งที่ 1142 หญิงงามเกิดบนดอกบัว (อาสังกชาดก) (380)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 20 กพ. 2556

ครั้งที่ 720 มนุษย์อัศจรรย์ (2)

ครั้งที่ 1143 นางแมวหลอกกินไก่ (กุกกุฎชาดก) (383)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 26 กพ. 2556

ครั้งที่ 721 มาฆบุชา อัศจรรย์แห่งรักแท้ (1)

ครั้งที่ 1144 มนต์รู้ภาษาสัตว์ (ขุรปุตตชาดก) (386)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 27 กพ. 2556

ครั้งที่ 722 มาฆบุชา อัศจรรย์แห่งรักแท้ (2)

ครั้งที่ 1145 ให้แล้วก็ให้ไป (ทสัณณกชาดก) (401)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 5 มีค. 2556

ครั้งที่ 723 โลกนี้คือละคร (1)

ครั้งที่ 1146 อำมาตย์มีวิสัยทัศน์ (เสนกชาดก)(402)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 6 มีค. 2556

 

ครั้งที่ 724 โลกนี้คือละคร (2)

ครั้งที่ 1147 ช่างปั้นหม้อออกบวช (กุมภการชาดก) (408)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 12 มีค. 2556

 

ครั้งที่ 725 วิญญาณพเนจร (1)

ครั้งที่ 1148 เป็นกษัตริย์เพราะขนมถั่ว (กุมาสปิณฑชาดก) (415)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 13 มีค. 2556

ครั้งที่ 726 วิญญาณพเนจร (2)

ครั้งที่ 1149 หญิงเจ้าปัญญา (สุลสาชาดก) (419)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 19 มีค. 2556

ครั้งที่ 727 ภูมิ 31 (1)

ครั้งที่ 1150 คุณความดีของการสำรวม (อินทริยชาดก) (423)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 20 มีค. 2556

ครั้งที่ 728 ภูมิ 31 (2)

ครั้งที่ 1151 ออกบวชเพราะโสเภณี (อัฎฐานชาดก) (425)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 26 มีค. 2556

ครั้งที่ 729 ศีล มารดาคุณธรรมทั้งปวง (1)

ครั้งที่ 1152 เสียศีลเพราะไม่สำรวม (หริตจชาดก) (431)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 27 มีค. 2556

 

ครั้งที่ 730 ศึล มารดาคุณธรรมทั้งปวง (2)

ครั้งที่ 1153 เกือบเสียศีลเพราะสตรี (โลมสกัสสปชาดก) (433)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 2 เม.ย. 2556

ครั้งที่ 731 กิจเบื้องต้นในการปฎิบัติธรรม (1)

ครั้งที่ 1154 ฤาษีสอนลูก ภาค 2 (หลิททราคชาดก) (435)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 3 เม.ย. 2556

ครั้งที่ 732 กิจเบื้องต้นในการปฎิบัติธรรม (2)

ครั้งที่ 1155 ใจหญิงยากหยั่งถึง (สมุคคชาดก) (436)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 9 เม.ย. 2556

ครั้งที่ 733 การแก้อารมณ์ฟุ้งซ่าน (1)

ครั้งที่ 1156 รอดตายเพราะให้ทาน (สังขชาดก) (442)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 10 เม.ย. 2556

ครั้งที่ 734 การแก้อารมณ์ฟุ่งซ่าน (2)

ครั้งที่ 1157 เหตุทำให้อายุยืน (มหาธัมมปาลชาดก) (447)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 23 เม.ย. 2556

 

ครั้งที่ 735 อุปจารสมาธิ อีกนิดก็ถึงแล้ว (1)

ครั้งที่ 1158 ราชาไม่สนใจกาม (อุทยชาดก) (458)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 24 เม.ย. 2556

 

ครั้งที่ 736 อุปจารสมาธิ อีกนิดก็ถึงแล้ว (2)

ครั้งที่ 1159 นกดุเหว่าด่าหญิง (จุลลกุณาลชาดก) (464)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 30 เม.ย. 2556

 

ครั้งที่ 737 อัปปนาสมาธิ จิตที่แน่วแน่ (1)

ครั้งที่ 1160 แม่เลี้ยงใจร้าย (มหาปทุมชาดก) (472)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 1 พ.ค. 2556

ครั้งที่ 738 อัปปนาสมาธิ จิตที่แน่วแน่ (2)

ครั้งที่ 1161 อย่าไว้ใจภรรยา (จุลลนารทกัสสปชาดก) (477)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 6 พ.ค. 2556

ครั้งที่ 739 วิปัสสนาธรรมชาติ (1)

ครั้งที่ 1162 รักอมตะ (จันทกินนรชาดก) (485)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 7 พ.ค. 2556

ครั้งที่ 740 วิปัสสนาธรรมชาติ (2)

ครั้งที่ 1163 ติดบ่วงเพราะรักหญิง (มหาโมรชาดก) (491)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 14 พ.ค. 2556

ครั้งที่ 741 มันเป็นเช่นนั่นเอง (1)

ครั้งที่ 1164 ทุกข์จากความพลัดพราก (ภัลลาติยชาดก) (504)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 15 พ.ค. 2556

 

ครั้งที่ 742 มันเป็นเช่นนั่นเอง (2)

ครั้งที่ 1165 พอกันทีกับใจหญิง (มหาปโลภนชาดก) (507)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 28 พ.ค. 2556

ครั้งที่ 743 เต่าติดที่อยู่ (1)

ครั้งที่ 1166 รักพยาบาท (ฉัททันชาดก) (514)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 29 พ.ค. 2556

ครั้งที่ 744 เต่าติดที่อยู่ (2)

ครั้งที่ 1167 อย่าทอดทิ้งเมียเอก (สัมพุลาชาดก) (519)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 4 มิ.ย. 2556

ครั้งที่ 745 หน้าที่มนุษย์ (1)

ครั้งที่ 1168 อย่าไว้ใจสัตว์ที่มีเขาที่อก (อลัมพุสาชาดก) (523)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 5 มิ.ย. 2556

ครั้งที่ 746 หน้าที่มนุษย์ (2)

ครั้งที่ 1196 ฤาษีตำหนิสตรีเจ้าเล่ห์ (นฬินิกาชาดก) (526)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 11 มิ.ย. 2556

 

ครั้งที่ 747 สัญญาประชาคม (1)

ครั้งที่ 1170 ราชารักเมียชาวบ้าน (อุมมาทันตีชาดก) (527)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 12 มิ.ย. 2556

 

ครั้งที่ 748 สัญญาประชาคม (2)

ครั้งที่ 1171 ราชาอัปลักษณ์ (กุสชาดก) (531)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 18 มิ.ย. 2556

ครั้งที่ 749 การปฎิบัติธรรมคืออะไร (1)

ครั้งที่ 1172 หงส์ใหญ่ (มหาหังสชาดก) (534)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 19 มิ.ย. 2556

ครั้งที่ 750 การปฎิบัติธรรมคืออะไร (2)

ครั้งที่ 1173 โทษของสตรี (กุณาลชาดก) (536)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 25 มิ.ย. 2556

ครั้งที่ 751 สมาธิ 3 ขั้น (1)

ครั้งที่ 1174 สุวรรณสามผู้เมตตา (สุวัณณสามชาดก) (540)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 26 มิ.ย. 2556

ครั้งที่ 752 สมาธิ 3 ขั้น (2)

ครั้งที่ 1175 หมอใหญ่เจ้าปัญญา (มโหสถชาดก) (542)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 2 ก.ค. 2556

 

ครั้งที่ 753 วิปัสสนา (1)

ครั้งที่ 1176 มหาพรหมนารทะผู้บำเพ็ญอุเบกขา (มหานารทกัสสปชาดก)( 545)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 3 ก.ค. 2556

ครั้งที่ 754 วิปัสสนา (2)

ครั้งที่ 1177 วิเคราะห์และสังเคราะห์กามราคะ (1)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 9 ก.ค. 2556

ครั้งที่ 755 โลกนี้ไม่ใช่ของเรา (1)

ครั้งที่ 1178 วิเคราะห์และสังเคราะห์กามราคะ (2)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 10 ก.ค. 2556

ครั้งที่ 756 โลกนี้ไม่ใช่ของเรา (2)

ครั้งที่ 1179 วิเคราะห์และสังเคราะห์กามราคะ (3)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 16 ก.ค. 2556

ครั้งที่ 757 อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิด (1)

ครั้งที่ 1180 กำเนิดความอาฆาตของพระเทวทัตต่อพระพุทธเจ้า (1)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 17 ก.ค. 2556

 

ครั้งที่ 758 อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิด (2)

ครั้งที่ 1181 บริวารพินาศเพราะเจ้านาย (2)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 23 ก.ค. 2556

 

หยุดเข้าพรรษา

หยุดเข้าพรรษา

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 24 ก.ค. 2556

 

ครั้งที่ 759 อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ครั้งที่ 1182 กวางกับนายพราน (3)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 30 ก.ค. 2556

 

ครั้งที่ 760 แกรนด์แคนยอน มรณัสสติ (1)

ครั้งที่ 1183 ช้างแสนรู้ (4)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 31 ก.ค. 2556

ครั้งที่ 761 แกรนด์แคนยอน มรณัสสติ (2)

ครั้งที่ 1184 ลิงหลอกจระเข้

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 6 ส.ค 2556.

ครั้งที่ 762 โทษของกิเลส (1)

ครั้งที่ 1185 พ่อลิงฆ่าลูก

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 7 ส.ค 2556

ครั้งที่ 763 โทษของกิเลส (2)

ครั้งที่ 1186 นายพรานอกตัญญู

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 13 ส.ค 2556

ครั้งที่ 764 อันชนกชนนีนี้รักเจ้า (1)

ครั้งที่ 1187 เจ้าชายอกตัญญู

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 14 ส.ค 2556

 

ครั้งที่ 765 อันชนกชนนี้นี้รักเจ้า (2)

ครั้งที่ 1188 สุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 20 ส.ค 2556

ครั้งที่ 766 พระพุทธเจ้าคือใคร (1)

ครั้งที่ 1189 ราชาโง่ริษยาช้าง (10)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 21 ส.ค 2556

ครั้งที่ 767 พระพุทธเจ้าคือใคร (2)

ครั้งที่ 1190 เพื่อนเนรคุณ (11)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 27 ส.ค 2556

ครั้งที่ 768 อะไรคือธรรมะ (1)

ครั้งที่ 1191 พรานเบ็ดจอมงี่เง่า (12)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 28 ส.ค 2556

ครั้งที่ 769 อะไรคือธรรมะ (2)

ครั้งที่ 1192 สุนัขจิ้งจอกเจ้าปัญญา (13)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 3 ก.ย. 2556

 

ครั้งที่ 770 พระสงฆ์คือใคร (1)

ครั้งที่ 1193 พระยาราชสีห์ผู้งามสง่า (14)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 4 ก.ย. 2556

 

ครั้งที่ 771 พระสงฆ์คือใคร (2)

ครั้งที่ 1194 สองหงส์ช่วยหามกา (15)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 10 ก.ย. 2556

ครั้งที่ 772 โลกนี้ไม่ใข่ของเรา (1)

ครั้งที่ 1195 สันดานลิงอกตัญญู (16)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 11 ก.ย. 2556

ครั้งที่ 773 โลกนี้ไม่ใข่ของเรา (2)

ครั้งที่ 1196 พระคุณเมีย (17)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 17 ก.ย. 2556

ครั้งที่ 774 เพราะต้นเหตุคือกิเลส (1)

ครั้งที่ 1197 กาตายเพราะอวดดี (18)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 18 ก.ย. 2556

ครั้งที่ 775 เพราะต้นเหตุคือกิเลส (2)

ครั้งที่ 1198 สัตว์ 3 สหายสามัคคี (19)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 24 ก.ย. 2556

 

ครั้งที่ 776 มนุษย์กับกรรม (1)

ครั้งที่ 1199 วานรหลอกจระเข้ (20)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 25 ก.ย. 2556

ครั้งที่ 777 มนุษย์กับกรรม (2)

ครั้งที่ 1200 นกกระไนกับนกหัวขวาน (21)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 1 ต.ค. 2556

ครั้งที่ 778 มนุษย์กับทาน (1)

ครั้งที่ 1201 รอดตายเพราะความดี (22)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 2 ต.ค. 2556

ครั้งที่ 779 มนุษย์กับทาน (2)

ครั้งที่ 1202 ช้างด่าคน (23)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 8 ต.ค. 2556

ครั้งที่ 780 มนุษย์กับศีล (1)

ครั้งที่ 1203 วานรใจพระ (24)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 9 ต.ค. 2556

 

ครั้งที่ 781 มนุษย์กับศีล (2)

ครั้งที่ 1204 วานรเจ้าปัญญา (25)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 15 ต.ค. 2556

 

ครั้งที่ 782 มนุษย์กับภาวนา (1)

ครั้งที่ 1205 ศิษย์คิดล้างครู (26)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 16 ต.ค. 2556

 

ครั้งที่ 783 มนุษย์กับภาวนา (2)

ครั้งที่ 1206 มัจจุราชกลัวราชา(27)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 22 ต.ค. 2556

ครั้งที่ 784 สูงสุดคืนสู่สามัญ (1)

ครั้งที่ 1207 จิ้งจอกราชาหน้าโง่ (28)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 23 ต.ค. 2556

ครั้งที่ 785 สูงสุดคืนสู่สามัญ (2)

ครั้งที่ 1208 ศิษย์ทรยศครู (29)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 29 ต.ค. 2556

ครั้งที่ 786 ความจริงคือการปล่อยวาง (1)

ครั้งที่ 1209 นกพิราบติเตียนดาบส (30)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 30 ต.ค. 2556

ครั้งที่ 787 ความจริงคือการปล่อยวาง (2)

ครั้งที่ 1210 กากับสุนัขจิ้งจอกยกย่องกัน (31)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 5 พ.ย. 2556

 

ครั้งที่ 788 ความจริงคือความผันแปร (1)

ครั้งที่ 1211 เลวพอ ๆ กัน (32)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 6 พ.ย. 2556

ครั้งที่ 789 ความจริงคือความผันแปร (2)

ครั้งที่ 1212 นกหัวขวานตำหนิราชสีห์ (33)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 12 พ.ย. 2556

ครั้งที่ 790 ทำไมต้องปฎิบัติธรรม (1)

ครั้งที่ 1213 ปุโรหิตหลอกขอดอกไม้เทวดา (34)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 13 พ.ย. 2556

ครั้งที่ 791 ทำไมต้องปฎิบัติธรรม (2)

ครั้งที่ 1214 ลิงหลอกเจ้า (35)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 19 พ.ย. 2556

ครั้งที่ 792 การทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ (1)

ครั้งที่ 1215 วานรต้มจระเข้ (36)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 20 พ.ย. 2556

 

ครั้งที่ 793 การทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ (2)

ครั้งที่ 1216 ช้างตายเพราะเกเร (37)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 26 พ.ย. 2556

 

ครั้งที่ 794 สมาธิ 3 ขั้น (1)

ครั้งที่ 1217 ราชาฆ่าโอรสเพราะริษยา (38)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 27 พ.ย. 2556

ครั้งที่ 795 สมาธิ 3 ขั้น (1)

ครั้งที่ 1218 หมองูตายเพราะงู (39)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 3 ธ.ค. 2556
หยุดไม่มีบรรยาย

มหาวิทยาลัยประกาศหยุดเรียน

 
วันพุธที่ 4 ธ.ค. 2556
หยุดไม่มีบรรยาย

มหาวิทยาลัยประกาศหยุดเรียน

 
วันอังคารที่ 10 ธ.ค. 2556
หยุดวันรัฐธรรมนูญ

ไม่มีบรรยาย

 
วันพุธที่ 11 ธ.ค. 2556
หยุด ๑ วัน

ไม่มีบรรยาย

 
วันอังคารที่ 17 ธ.ค. 2556

ครั้งที่ 796 อัปปนาสมาธิ (1)

ครั้งที่ 1219 วานรผู้นำยอดเสียสละ (40)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 18 ธ.ค. 2556

ครั้งที่ 797 อัปปนาสมาธิ (2)

ครั้งที่ 1220 พ่อฆ่าลูก (41)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 24 ธ.ค. 2556

ครั้งที่ 798

ครั้งที่ 1221 .ราชาถูกธรณีสูบ (42)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 25 ธ.ค. 2556

ครั้งที่ 799

ครั้งที่ 1222 อาจารย์นกกระทา (43)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

อังคาร 31ธันวาคม 2556

หยุดเทศกาลปีใหม่ 2556

ไม่มีการบรรยาย

 
พุธ 1 มกราคม 2556

หยุดเทศกาลปีใหม่ 2556

ไม่มีการบรรยาย

 
วันอังคารที่ 7 ม.ค. 2557

ครั้งที่ 800 เมื่อไรจะเข็ด (1)

ครั้งที่ 1223 เนื้อไก่ศักดิ์สิทธิ์ (44)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 8 ม.ค. 2557

ครั้งที่ 801 เมื่อไรจะเข็ด (2)

ครั้งที่ 1224 อย่าไว้ใจคนชั่ว(45)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 14 ม.ค. 2557

ครั้งที่ 802 สันติภาพ (1)

ครั้งที่ 1225 ธรรมะชนะอธรรม (46)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 15 ม.ค. 2557

 

ครั้งที่ 803 สันติภาพ (2)

ครั้งที่ 1226 รอดตายเพราะเตรียมการล่วงหน้า (47)

06.55 - 07.20

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 21 ม.ค. 2557

ครั้งที่ 804 เป้าหมายสุดท้าย (1)

ครั้งที่ 1227 มนต์เสื่อม (48)

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 22 ม.ค. 2557

ครั้งที่ 805 เป้าหมายสุดท้าย (2)

ครั้งที่ 1228 คนกตัญญญู (49)

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 28 ม.ค. 2557

ครั้งที่ 806 อย่าท้อถอย (1)

ครั้งที่ 1229 การเลือกคบคน (50)

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 29 ม.ค. 2557

ครั้งที่ 807 อย่าท้อถอย (2)

ครั้งที่ 1230 ใครสมควรตายก่อน (51)

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 4 ก.พ.. 2557

ครั้งที่ 808 จงวิดเรือ (1)

ครั้งที่ 1231 ความลับของตระกูล (52)

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 5 ก.พ.. 2557

ครั้งที่ 809 จงวิดเรือ (2)

ครั้งที่ 1232 พระจันทกุมารผู้อดทน (53)

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 11 ก.พ.. 2557

ครั้งที่ 810 จุดเริ่มต้นการปฎิบัติธรรม (1)

ครั้งที่ 1233 เวสสันดรผู้พอใจในการให้ทาน (54)

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 12 ก.พ.. 2557

ครั้งที่ 811 จุดเริ่มต้นการปฎิบัติธรรม (2)

ครั้งที่ 1234 สรุปเทวทัต (55)

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 18 ก.พ.. 2557

ครั้งที่ 812 คนไม่ใช่เหล็กไหล (1)

ครั้งที่ 1235 สองราชาประกวดความดี (1)

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 19 ก.พ.. 2557

ครั้งที่ 813 คนไม่ใช่เหล็กไหล (2)

ครั้งที่ 1236 นกมูลไถปะทะเหยี่ยวภูเขา (2)

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 25 ก.พ.. 2557

ครั้งที่ 814 แม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ (1)

ครั้งที่ 1237 ฝูงโคข้ามน้ำ (3)

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 26 ก.พ.. 2557

ครั้งที่ 815 แม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ (2)

ครั้งที่ 1238 ฆ่าเพราะคิดเป็นเนื้อ (4)

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 4 มี.ค. 2557

 

ครั้งที่ 816 พระพุทธเจ้าสอนอะไร (1)

ครั้งที่ 1239 เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ 10 อย่าง (5)

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 5 มี.ค. 2557

ครั้งที่ 817 พระพุทธเจ้าสอนอะไร (2)

ครั้งที่ 1240 ทุกข์ของประชาชน (6)

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 11 มี.ค. 2557

ครั้งที่ 818 ไตรสิกขา (1)

ครั้งที่ 1241 นกแขกเต้าแสดงธรรม (7)

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 12 มี.ค. 2557

ครั้งที่ 819 ไตรสิกขา (2)

ครั้งที่ 1242 มหาพรหมนารทะผู้บำเพ็ญอุเบกขา (8)

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 18 มี.ค. 2557

ครั้งที่ 820 ศีลมารดาคุณธรรมทั้งปวง (1)

ครั้งที่ 1243 สรุปชาดกการเมือง (9)

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 19 มี.ค. 2557

 

ครั้งที่ 821 ศีลมารดาคุณธรรมทั้งปวง (2)

ครั้งที่ 1244 สรุปชาดกการเมือง (10)

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 25 มี.ค. 2557

 

ครั้งที่ 822 สมาธิคืออะไร (1)

ครั้งที่ 1245 ความแตกต่างแห่งสตรีผู้พูดจริงและเท็จ (1)

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 26 มี.ค. 2557

ครั้งที่ 823 สมาธิคืออะไร (2)

ครั้งที่ 1246 อภิชาตบุตร (2)

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 1 เม.ย. 2557

ครั้งที่ 824 การปฎิบัติธรรมคืออะไร (1)

ครั้งที่ 1247 อมราเทวีหญิงเจ้าปัญญา (3)

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 2 เม.ย. 2557

ครั้งที่ 825 การปฎิบัติธรรมคืออะไร (2)

ครั้งที่ 1248 กิ้งก่าจอมหยิ่ง (4)

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 8 เม.ย. 2557

ครั้งที่ 826 สมาธิ 3 ขั้น (1)

ครั้งที่ 1249 ลิงเจ้าปัญญา (5)

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 9 เม.ย. 2557

 

ครั้งที่ 827 สมาธิ 3 ขั้น (2)

ครั้งที่ 1250 ดอกฟ้ากับหมาวัด (6)

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 22 เม.ย. 2557

ครั้งที่ 828 รู้จริงเห็นจริง (1)

ครั้งที่ 1251 เนื้อกาส่งข่าว (7)

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 23 เม.ย. 2557

ครั้งที่ 829 รู้จริงเห็นจริง (2)

ครั้งที่ 1252 เทวดาถามปัญหา (8)

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 29 เม.ย. 2557

ครั้งที่ 830 ความดีคืออะไร (1)

ครั้งที่ 1253 หิ่งห้อยประชันสุริยา (9)

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 30 เม.ย. 2557

ครั้งที่ 831 ความดีคืออะไร (2)

ครั้งที่ 254 หมองูตายเพราะงู ภาค 2 (10)

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 6 พ.ค. 2557

 

ครั้งที่ 832 ทาน ศีล ภาวนา (1)

ครั้งที่ 1255 ได้เมียเพราะเข็ม (11)

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 7 พ.ค. 2557

 

ครั้งที่ 833 ทาน ศีล ภาวนา (2)

ครั้งที่ 1256 อำมาตย์มีวิสัยทัศน์ (12)

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 13 พ.ค. 2557

 

งดการบรรยาย

วันพุธที่ 14 พ.ค. 2557

ครั้งที่ 834 โลกเขามีไว้ให้เหยียบ

ครั้งที่ 1257 คุณความดี ๔ ประการ (13)

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 20 พ.ค. 2557

ครั้งที่ 835 จุดสุดท้ายของชีวิต (1)

ครั้งที่ 1258 ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์ (14)

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 21 พ.ค. 2557

ครั้งที่ 836 จุดสุดท้ายของชีวิต (2)

ครั้งที่ 1259 ต้นหนตาบอด (15)

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 3 มิ.ย. 2557

ครั้งที่ 837 ทำใมต้องปฏิบัติธรรม (1)

ครั้งที่ 1260 แพะเป็นเพื่อนกับสุนัข (16)

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 4 มิ.ย. 2557

 

ครั้งที่ 838 ทำใมต้องปฏิบัติธรรม (2)

ครั้งที่ 1261 บูชาอาจารย์ (17)

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 10 มิ.ย. 2557 1

ครั้งที่ 839 สมาธิ 3 ระดับ (1)

ครั้งที่ 1262 ปัญญาประเสริฐกว่าสิริ (18)

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 11 มิ.ย. 2557

ครั้งที่ 840 สมาธิ 3 ระดับ (2)

ครั้งที่ 1263 ความลับไม่ควรบอกใคร (19)

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 17 มิ.ย. 2557

ครั้งที่ 841 เห็นตามจริง

ครั้งที่ 1264 เด็กๆขอแสดงธรรม (20)

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 18 มิ.ย. 2557

ครั้งที่ 842 ความสุขที่แท้จริง

ครั้งที่ 1265 ฤาษีผู้พิพากษา (21)

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 24 มิ.ย. 2557

 

ครั้งที่ 843 พระมหากรุณาธิคุณ (1)

ครั้งที่ 1266 หมอใหญ่เจ้าปัญญา (22)

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 25 มิ.ย. 2557

 

ครั้งที่ 844 พระมหากรุณาธิคุณ (2)

ครั้งที่ 1267 วิธุรบัณฑิตผู้ยิ่งใหญ่ด้วยสัจจะ (23)

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 1 ก.ค. 2557

ครั้งที่ 845 คนตาบอดและตาดี (1)

ครั้งที่ 1268 ลูกศิษย์อวดดี (1)

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 2 ก.ค. 2557

ครั้งที่ 846 คนตาบอดและตาดี (2)

ครั้งที่ 1269 ฤาษีลวงโลก (2)

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 8 ก.ค. 2557

ครั้งที่ 847 หนทางแม้ยาวไกลเพียงก้าวไปก็สั้นลง (1)

ครั้งที่ 1270 ขี้ข้าอวดดี (3)

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 9 ก.ค. 2557

ครั้งที่ 848 หนทางแม้ยาวไกลเพียงก้าวไปก็สั้นลง (2)

ครั้งที่ 1271 สันดานส่อภาษา กิริยาส่อสกุล (4)

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 15 ก.ค. 2557

 

ครั้งที่ 849 อาสาฬหบูชา (1)

ครั้งที่ 1272 หัวหน้าหนูเจ้าปัญญา (5)

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 16 ก.ค. 2557

ครั้งที่ 850 อาสาฬหบูชา (2)

ครั้งที่ 1273 สุนัขจิ้งจอกหน้าโง่ (6)

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 22 ก.ค. 2557

ครั้งที่ 851 ขังตัวเพื่อค้นหาใจ (1)

ครั้งที่ 1274 ลิงปลอมตัวหลอกฤาษี (7)

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 23 ก.ค. 2557

ครั้งที่ 852 ขังตัวเพื่อค้นหาใจ (2)

ครั้งที่ 1275 ลิงบูชาสุริยเทพ (8)

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 29 ก.ค. 2557

งดการบรรยาย

 

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 30 ก.ค. 2557

งดการบรรยาย


07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 5 ส.ค. 2557

งดการบรรยาย

 

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 6 ส.ค. 2557

งดการบรรยาย

 

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 12 ส.ค. 2557

งดการบรรยาย


07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 13 ส.ค. 2557

งดการบรรยาย


07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 19 ส.ค. 2557

ครั้งที่ 853

ครั้งที่ 1276 นกยางเจ้าเล่ห์

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 20 ส.ค. 2557

ครั้งที่ 854

ครั้งที่ 1277

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 26 ส.ค. 2557

ครั้งที่ 855

ครั้งที่ 1278

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 27 ส.ค. 2557

ครั้งที่

ครั้งที่

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 2 ก.ย. 2557

 

ครั้งที่

ครั้งที่

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 3 ก.ย. 2557

ครั้งที่

ครั้งที่

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 9 ก.ย. 2557

ครั้งที่

ครั้งที่

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 10 ก.ย. 2557

ครั้งที่

ครั้งที่

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 16 ก.ย. 2557

ครั้งที่

ครั้งที่

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 17 ก.ย. 2557

 

ครั้งที่

ครั้งที่

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 23 ก.ย. 2557

 

ครั้งที่

ครั้งที่

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 24 ก.ย. 2557

ครั้งที่

ครั้งที่

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 30 ก.ย. 2557

ครั้งที่

ครั้งที่

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 1 ต.ค. 2557

ครั้งที่

ครั้งที่

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 7 ต.ค. 2557

ครั้งที่

ครั้งที่

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 8 ต.ค. 2557

 

ครั้งที่

ครั้งที่

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 14 ต.ค. 2557

ครั้งที่

ครั้งที่

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 15 ต.ค. 2557

ครั้งที่

ครั้งที่

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 21 ต.ค. 2557

ครั้งที่

ครั้งที่

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 22 ต.ค. 2557

ครั้งที่

ครั้งที่

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 28 ต.ค. 2557

 

ครั้งที่

ครั้งที่

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 29 ต.ค. 2557

 

ครั้งที่

ครั้งที่

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 4 พ.ย. 2557

 

ครั้งที่

ครั้งที่

วันพุธที่ 5 พ.ย. 2557

ครั้งที่

ครั้งที่

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 11 พ.ย. 2557

ครั้งที่

ครั้งที่

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 12 พ.ย. 2557

ครั้งที่

ครั้งที่

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 18 พ.ย. 2557

ครั้งที่

ครั้งที่

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 19 พ.ย. 2557

 

ครั้งที่

ครั้งที่

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 25 พ.ย. 2557

ครั้งที่

ครั้งที่

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 26 พ.ย. 2557

ครั้งที่

ครั้งที่

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 2 ธ.ค. 2557

ครั้งที่

ครั้งที่

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 3 ธ.ค. 2557

ครั้งที่

ครั้งที่

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 9 ธ.ค. 2557

 

ครั้งที่

ครั้งที่

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 10 ธ.ค. 2557

 

ครั้งที่

ครั้งที่

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 16 ธ.ค. 2557

ครั้งที่

ครั้งที่

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 17 ธ.ค. 2557

ครั้งที่

ครั้งที่

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 23 ธ.ค. 2557

ครั้งที่

ครั้งที่

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 24 ธ.ค. 2557

ครั้งที่

ครั้งที่

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 30 ธ.ค. 2557

 

ครั้งที่

ครั้งที่

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

วันพุธที่ 31 ธ.ค. 2557

ครั้งที่

ครั้งที่

07.00 - 07.25

07.45 – 08.15 น.

 

 

 

ามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ :

อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย.  โทรศัพท์ (02) 579-5566-8 ต่อ 506 โทรสาร (02) 942-8719 อีเมล์ : fhumcwc@ku.ac.th
HOMEPAGE : http://rilc.ku.ac.th/rilc.ku.ac.th/chachawarn.html
* ตรงกับวันพระแรม 15 ค่ำ เดือน 6 ขึ้น 8 ค่ำ และขึ้น 15 เดือน 7 ตามลำดับ