บทนำ : แนะนำชาดก
528. วิเคราะห์ชาดก (1) อังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2549 - พุธ 4 กรกฏาคม 2555
529. วิเคราะห์ชาดก (2) พุธที่ 8 พฤศจิกายน 2549
530. เปรียบเทียบชาดกกับนิทานอีสป (1) จันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2549
531. เปรียบเทียบชาดกกับนิทานอีสป (2) อังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2549
(เอกนิบาต) อปัณณกวรรคที่ 1
532. 1.พ่อค้าเจ้าปัญญา (อปัณณกชาดก) (1) พุธที่ 21 พฤศจิกายน 2549
533. 2.พ่อค้ารอดตายเพราะความขยัน (วัณณุปถชาดก) (2)
534. 3.เทวทัตอาฆาตพระพุทธเจ้า (เสรีววาณิชชาดก) (3)
535. 4.เป็นเศรษฐีเพราะหนู (จุลลกเศรษฐีชาดก) (4)
536. 5.เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย (ตัณฑุนาฬิชาดก) (5)
537. 6.ผีเสื้อน้ำตามหาเทวธรรม (เทวธรรมชาดก) (6)
538. 7.หญิงหาบฟืนเป็นราชินีเพราะบุตร (กัฏฐหาริชาดก) (7)
539. 8. เป็นพระราชาเพราะเชื่อฟึงอาจารย์ (คามนิชาดก) (8)
540. 9.ออกบวชเพราะผมหงอกเส้นเดียว (มฆเทวชาดก) (9)
541.10.สุขที่สุดคือการบวช (สุขวิหาริชาดก) (10)
สีลวรรคที่ 2
542.1. บริวารพินาศเพราะเจ้านาย (ลักขณชาดก) (11)
543.2. ตายเพราะนายดี ดีีกว่าอยู่สบายกับนายเลว (นิโครธมิคชาดก) (12)
544.3. ต้องดับชีวีเพราะไฟเสน่หา (กัณฑินชาดก) (13)
545.4. ติดกับดักเพราะติดใจในรสชาติ (วาตมิคชาดก) (14)
546.5. ชีวิตดับสูญเพราะไม่สนใจศึกษา (ขราทิยชาดก) (15)
547.6. รอดตายเพราะการศึกษา (ติปัลลัตถมิคชาดก) (16)
548.7. ความหนาวเกิดในเวลาไหน (มาลุตชาดก) (17)
549.8. การฆ่าสัตว์ทำบุญให้คนตาย (มตกภัตตชาดก) (18)
550.9. การฆ่าสัตว์แก้บน (อายาจิตภัตตชาดก) (19)
551.10. วานรกับไม้อ้อ (นฬปานชาดก) (20)
กุรุงควรรคที่ 3
552.1.กวางกับนายพราน (กุรุงคมิคชาดก) (21)
553.2.สุนัขโพธิสัตว์แสนรู้ (กุกกุรชาดก) (22)
554.3.ม้าสินธพอาชาไนยยอดนักรบ (โภชาชานียชาดก) (23)
555.4.ยอดม้าสินธพนักรบสองพี่น้อง (อาชัญญชาดก) (24)
556.5.ปรมาจารย์ยอดนักสอน (ติตถชาดก) (25)
557.6.ช้างแสนรู้ (มหิลามุขชาดก) (26)
558.7.ช้างและสุนัขสองเกลอเพื่อนรัก (อภิณหชาดก) (27)
559.8.โคนันทิวิสาลผู้รักคำหวาน (นันทิวิสาลชาดก) (28)
560.9.โคสุดยอดกตัญญู (กัณหชาดก) (29)
561.10.วัวริษยาหมู (มุณิกชาดก) (30)
กุลาวกวรรคที่ 4
562.1.ปะวัติพระอินทร์ (กุลาวกชาดก) (31)
563.2.นกยูงเสียเมียเพราะอวดดี1 (32)
564.3.ตายทั้งชาติเพราะทะเลาะกัน (สัมโมทมานชาดก) (33)
565.4.ปลาใหญ่ระทมทุกข์เพราะรัก (มัจฉชาดก) (34)
566.5.คาถานกคุ่มป้องกันไฟ (วัฏฏกชาดก) (35)
567.6.ปลอดภัยเพราะปัญญา (สกุณชาดก) (36)
568.7.เสน่ห์คือความอ่อนน้อมถ่อมตน (ติตติรชาดก) (37)
569.8.คมเฉือนคม (พกชาดก) (38)
570.9. ทาสอวดดีเพราะทรัพย์ (นันทชาดก) (39)
571.10. แม้ตายก็จะให้ทาน (ขทิรังคารชาดก) (40)
อัตถกามวรรคที่ 5
572.1.อรหันต์อดอยาก (โลสกชาดก) (41)
573.2. กาตายเพราะความโลภ (กโปตกชาดก) (42)
574.3. ฤาษีกับงูเห่า (เวฬุกชาดก) (43)
575.4. มนุษย์โง่รบกับยุง (มกสฃาดก) (44)
576.5. ลูกสาวโง่ฆ่าแม่ (โรหิณีชาดก) (45)
577.6. ใช้ลิงรดน้ำต้นไม้ (อารามทูสกชาดก) (46)
578.7.ให้คนโง่ทำงาน (วารุณิทูสกชาดก) (47)
579.8. ครูโง่อวดฉลาด (เวทัพพชาดก) (48)
580.9. เสียเมียเพราะถือฤกษ์ (นักขัตตชาดก) (49)
581.10.ห้ามฆ่าสัตว์บูชาเทพ (ทุมเมธชาดก) (50)
อาสิงสวรรคที่ 6
582.1.ให้อภัยศัตรู (มหาสีลวชาดก) (51)
583.2. ลูกผุ้ชายต้องเพียรร่ำไป (จูฬชนกชาดก) (52)
584.3. กลลวงของคนเมา (ปุณณปาติชาดก) (53)
585.4. ความฉลาดของพ่อค้า (ผลชาดก) (54)
586.5.พระราชาผู้ทรงอาวุธ 5 อย่าง (ปัญจาวุธชาดก) (55)
587.6. ชาวนาผู้ฉลาดบริหารเงิน (กัญจนักขันธชาดก) (56)
588.7. ลิงหลอกจระเข้ (วานรินทชาดก) (57)
589.8. พ่อลิงฆ่าลูก (ตโยธัมมชาดก) (58)
590.9. ลูกนักตีกลองผู้โง่เขลา (เภริวาทชาดก) (59)
591.10. พ่อนักเป่าสังข์หัวดื้อ (สังขธมนชาดก) (60)
อิตถีวรรคที่ 7
592.1. หญิงไม่รู้จักพอ (อสามันตชาดก) (61)
593.2.หญิงเจ้าเล่ห์ (อัณฑภูตชาดก) (62)
594.3. ใจนางดั่งสายน้ำ (ตักกชาดก) (63)
595.4. ใจหญิงเหมือนปลาใต้น้ำ (ทุราชานชาดก) (64)
596.5. ศาลา นารี วิถี คงคา (อนภิรติชาดก) (65)
597.6. ฤาษีพ่ายรัก (มุทุลักขณชาดก) (66)
598.7. พี่ชายคือคำตอบสุดท้าย (อุจฉังคชาดก) (67)
599.8. พุทธบิดาและพุทธมารดา (สาเกตชาดก) (68)
600.9. งูพิษใจเพชร (วิสวันตชาดก) (69)
601.10. บวชสึก ๗ หนบรรลุอรหันต์ (กุททาลชาดก) (70)
วรุณวรรคที่ 8
602.1. ลูกศิษย์สันหลังยาว (วรุณชาดก) (71)
603.2. นายพรานอกตัญญู (สีลวนาคชาดก) (72)
604.3. เจ้าชายอกตัญญู (สัจจังกิรชาดก) (73)
605.4. เทวดาโลภมาก (รุกขธัมมชาดก) (74)
606.5. สัจจะวาจาของพระยาปลาช่อน (มัจฉชาดก) (75)
607.6. ฤาษีคุ้มกันพ่อค้า (อสังกิยชาดก) (76)
608.7. มหาสุบิน 16 ประการ (มหาสุบินชาดก 1) (77)
609.7. มหาสุบิน 16 ประการ (มหาสุบินชาดก 2) (77)
610.8. พระอินทร์ทรมานลูกชาย (อิลลีสชาดก) (78)
611.9. อำมาตย์ขี้โกง (ขรัสสรชาดก) (79)
612.10 .ลูกศิษย์อวดดี (ภีมเสนชาดก) (80)
อปายิมหวรรคที่ 9
613.1. พวกฤาษีบ้าเพราะเมา (สุราปานชาดก) (81)
614.2. เห็นกงจักรเป็นดอกบัว (มิตตวินทชาดก) (82)
615.3. ชื่อนั้นสำคัญไฉน (กาฬกัณณิชาดก) (83)
616.4. เด็กอัจฉริยะ (อัตถัสสทวารชาดก) (84)
617.5. ต้นไม้พิษ (กิมปักกชาดก) (85)
618.6. มนุษย์ดีเพราะศีล (สีลวีมังสนชาดก) (86)
619.7. ฤกษ์ยามที่ดี (มังคลชาดก) (87)
620.8. วัวชอบคำพูดไพเราะ (สารัมภชาดก) (88)
621.9. ฤาษีลวงโลก (กุหกชาดก) (89)
622.10.เพื่อนทรยศ (อกตัญญูชาดก) (90)
ลิตตวรรคที่ 10
623.1.นักเลงสกาขี้โกง (ลิตตชาดก) (91)
624.2.ลิงขโมยสร้อย (มหาสารชาดก) (92)
625.3.ราชสีห์รักแม่โค (วิสสาสโภชนชาดก) (93)
626.4.ทัพพีไม่รู้รสแกง (โลมหังสชาดก) (94)
627.5.มหาสุทัสสนจักรพรรดิ์ (มหาสุทัสสนชาดก) (95)
628.6. นางยักษิณีเจ้ามารยา (เตลปัตตชาดก) (96)
629.7. ชื่อนั้นสำคัญไฉน ภาค 2 (นามสิทธิชาดก) (97)
630.8. ชื่อนั้นสำคัญไฉน ภาค 3 (กูฏวาณิชชาดก) (98)
631.9.อะไรสักนิดก็ไม่มี (ปโรสหัสสชาดก) (99)
632.10. พระสีวลีผู้เลิศด้วยลาภ (อสาตรูปชาดก) (100)
ปโรสตวรรคที่ 11
633.1. คนฉลาดคนเดียวดีกว่าคนโง่ตั้งพัน (ปโรสตชาดก) (101)
634.2. พ่อทดลองใจลูกสาว (ปัณณิกชาดก) (102)
635.3. เศรษฐีฉลาดหนีโจรโง่ (เวริชาดก) (103)
636.4. เห็นกงจักรเป็นดอกบัว ภาค 2 (มิตตวินทชาดก) (104)
637.5. ช้างขวัญอ่อน (ทุพพลกัฏฐชาดก) (105)
638.6. เจ้าบ่าวผู้ยิ่งใหญ่ (อุทัญจนีชาดก) (106)
639.7. ปุโรหิตกินขี้แพะ (สาลิตตกชาดก) (107)

640.8. หญิงได้ดีเพราะมียางอาย (พาหิยชาดก) (108)

641.9. ขนมรำเช่นเทวดา (กุณฑกปูวชาดก) (109)
642.10. ความแตกต่างแห่งสตรีผู้พูดจริงและเท็จ (สพฺพสํหารกปญฺหชาดก) (110)
หังสิวรรคที่ 12
643.1. อภิชาตบุตร (คัทรภปัญหชาดก) (111)
644.2. อมราเทวีหญิงเจ้าปัญญา (อมราเทวีปัญหชาดก) (112)
645.3. สุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ (สิคาลชาดก) (113)
646.4. ปลาพอเพียง (มิตจินติชาดก) (114)
647.5. นางนกดีแต่สอนผู้อื่น (อนุสาสิกชาดก) (115)
648.6. อาจารย์โง่ไม่เชื่อศิษย์ (ทุพพจชาดก) (116)
649.7. นกกระทาร้องไม่เป็นเวลา (ติตติรชาดก) (117)
650.8. นกกระจาบเจ้าปัญญา (วัฎฎกชาดก) (118)
651.9. ไก่ขันไม่เป็นเวลา (อกาลราวิชาดก) (119)
652.10. หญิงไม่อิ่มกาม (พันธนโมกขชาดก) (120)
กุสนาฬิวรรคที่ 13
653.1. เพื่อนรักผู้ต่ำศักดิ์แต่มีพระคุณ (กุสนาฬิชาดก) (121)
654.2. ราชาโง่ริษยาช้าง (ทุมเมธชาดก) (122)
655.3. ศิษย์โง่เขลาจนครูอ่อนใจ (นังคลีสชาดก) (123)
656.4. ฝูงสัตว์กตัญญูต่อฤาษี (อัมพชาดก) (124)
657.5. ขี้ข้าอวดดี (กฏาหกชาดก) (125)
658.6. โลกนี้ไม่มีอะไรแน่ (อสิลักขณชาดก) (126)
659.7. สันดานส่อภาษา กิริยาส่อสกุล (กลัณฑุกชาดก) (127)
660.8. หัวหน้าหนูเจ้าปัญญา (มูสิกชาดก) (128)
661.9. สุนัขจิ้งจอกหน้าโง่ (อัคคิกชาดก) (129)
662.10. ยารักษาโรคหญิงเจ้าชู้ (โกสิยชาดก) (130)
อสัมปทานวรรคที่ 14
663.1.เพื่อนเนรคุณ (อสัมปทานวรรค) (131)
664.2.ราชกุมารใจเพชร (ปัญจภิรุกชาดก) (132)
665.3.นาคราชโกรธนก (ฆตาสนชาดก) (133)
666.4.กีฬาของฤาษี (ฌานโสธนชาดก) (134)
667.5. หนทางแห่งพรหม (จันทาภชาดก) (135)
668.6.หงส์ขนทองคำ (สุวัณณหังสชาดก) (136)
669.7. ฝูงแมวตายเพราะความโง่ (พัพพุชาดก) (137)
670.8. ฤาษีเจ้าเล่ห์หลอกกินพระยาเหี้ย (โคธชาดก) (138)
671.9. พรานเบ็ดจอมโง่เง่า (อุภโตภัฎฐชาดก) (139)
672.10. น้ำมันเหลวของกา (กากชาดก) (140)
กกัณฏกวรรคที่ 15
673.1. กิ้งก่าจอมอาฆาต (โคธชาดก) (141)
674.2. สุนัขจิ้งจอกเจ้าปัญญา (สิคาลชาดก) (142)
675.3. พระยาราชสีห์ผู้งามสง่า (วิโรจนชาดก) (143)
676.4. บูชาไฟด้วยหางโค (นังคุฏฐชาดก) (144)
677.5. ราธะนกแขกเต้าผู้โง่เขลา (ราธชาดก) (145)
678.6. กาใช้ปากวิดน้ำทะเล (กากชาดก) (146)
679.7. พลานุภาพของเมีย (ปุปผรัตตชาดก) (147)
680.8. สุนัขจิ้งจอกจอมโลภ (สิคาลชาดก) (148)
681.9. ฤาษีสอนพระราชกุมารผู้ดุร้าย (เอกปัณณชาดก) (149)
682.10. มนต์ปลุกเสือ (สัญชีวชาดก) (150)
ทุกนิบาต
ทัฬหวรรคที่ 1
683.1.สองราชาประกวดความดี (ราโชวาทชาดก) (151)
684.2.สุนัขจิ้งจอกพูดเกี้ยวราชสีห์ (สิคาลชาดก) (152)
685.3.สุกรท้ารบราชสีห์ (สูกรชาดก) (153)
686.4.พระยาครุฑกับพระยานาค (อุรคชาดก) (154)
687.5.การจามของพระพุทธเจ้า (ภัคคชาดก) (155)
688.6.ช้างยอดกตัญญู (อลีนจิตตชาดก) (156)
689.7.ราชสีห์กตัญญูต่อสุนัขจิ้งจอก (คุณชาดก) (157)
690.8.ม้าดุเจอม้าดุ (สุหนุชาดก) (158)
691.9.คาถานกยูง (โมรชาดก) (159)
692.10 สองหงส์ช่วยหามกา (วินีลชาดก) (160)
สันถววรรค ที่ 2
693.1 ช้างเหยียบฤาษี (อินทสมานโคตตชาดก) (161)
694.2 ไฟทรยศ (สันถวชาดก) 162
695.3 กู้ศักดิ์ศรีวงศ์สกุล (สุสีมชาดก) 163
696.4 แร้งกตัญญูต่อเศรษฐี (คิชฺฌชาดก) 164
697.5 พังพอนกับงู (นกุลชาดก) 165
698.6 ทุกที่ในโลกคือป่าช้า (อุปสาฬหกชาดก) 166
699.7 นางฟ้าหลงรักฤาษี (สมิทธิชาดก) 167
700.8 นกมูลไถปะทะเหยี่ยวภูเขา (สกุณัคฆิชาดก) 168
701.9 เมตตาธรรมค้ำจุนโลก (อรกชาดก) 169
702.10 กิ้งก่าจอมหยิ่ง (กกัณฎกชาดก) 170
กัลยาณธัมมวรรค ที่ 3
703.1 ออกบวชเพราะแม่ยายหูหนวก (กัลยาณธัมมชาดก) 171
704.2 สุนัขจิ้งจอกหอนแข่งกับราชสีห์ (ทัททรชาดก) 172
705.3 ลิงปลอมตัวหลอกฤาษี (มักกฎชาดก) 173
706.4 สันดานลิงอกตัญญู (ทุพภิยมักกฎชาดก) 174
707.5 ลิงบูชาสุริยเทพ (อาทิจจุปัฎฐานชาดก) 175
708.6 ถั่วในกำมือลิง (กฬายมุฎฐิชาดก) 176
709.7 ลิงเจ้าปัญญา (ตินทุกชาดก) 177
710.8 เต่าติดที่อยู่ (กัจฉปชาดก) 178
711.9. มาณพผู้ตายเพราะเย่อหยิ่ง (สตธัมมชาดก) 179
712.10 ชีวิตคนละเส้นทาง (ทุทททชาดก) 180
อสทิสวรรคที่ 4
713 .1 การบวชวิเศษสุด (อสทิสชาดก) 181
714.2 ช้างศึกผู้กล้าหาญในสงคราม (สังคามาวจรชาดก) 182
715.3. ลาเมาน้ำผลจันทร์ (วาโลทกชาดก) 183
716.4 ม้าแสนรู้ (คิริทัตตชาดก) 184
717.5 มนต์เสื่อม (อนภิรติชาดก) 185
718.6 สิ่งแวดล้อมเป็นต้นเหตุ (ทธิวาหนชาดก)186
719.7 สุนัขจิ้งจอกไม่เจียมตัว (จตุมัฎฐชาดก) 187
720.8 ลูกราชสีห์พันทาง (สีหโกฐุกชาดก) 188
721.9 ลาปลอมตัวเป็นราชสีห์ (สีหจัมมชาดก) 189
722.10 อานิสงส์แห่งศีล (สีลานิสังสชาดก) 190
รุหกวรรคที่ 5
723.1 ปุโรหิตโง่เชื่อเมีย (รุหกชาดก) 191
724.2 ดอกฟ้ากับหมาวัด (สิริกาฬกัณณิชาดก) 192
725.3 ชายาอกตัญญู (จุลลปทุมชาดก) 193
726.4 พระคุณเมีย (มณิโจรชาตก) 194
727.5 อภัยให้ชายชู้ (ปัพพตูปัตถรชาดก) 195
728.6 นางยักษิณีเจ้าเล่ห์ (วลาหกัสสชาดก) 196
729.7 ลักษณะของเพื่อนและศัตรู (มิตตามิตตชาดก) 197
730.8 นกแขกเต้าบัณฑิต (ราธชาดก) 198
731.9 หญิงเจ้าเล่ห์ (คหปติชาดก) 199
732.10 ได้เมีย 4 คนเพราะมีศีล (สาธุสีลชาดก) 200
นตังทัฬหวรรคที่ 6
733.1 หนีเมียบวช (พันธนาคารชาดก) 201
734. 2 โทษของการแกล้งผู้อื่น (เกฬสีลชาดก) 202
735.3 มนต์ป้องกันงู (ขันธปริตตชาดก) 203
736.4 กาตายเพราะอวดดี (วีรกชาดก) 204
737.5 ปลาและเต่าหลงรูปร่าง (คังเคยยชาดก) 205
738.6 สัตว์ 3 สหายสามัคคี (กุรุงคมิคชาดก) 206
739.7 ราชินีผู้เกิดเป็นหนอน (อัสสกชาดก) 207
740.8 วานรหลอกจระเข้ (สุงสุมารชาดก) 208
741.9 ไก่เยาะเย้ยคน (กักกรชาดก) 209
742.10 . นกกระไนกับนกหัวขวาน (กันทคลกชาดก) 210
พีรณัตถัมภกวรรคที่ 7
743.1 พ่อผู้โง่เขลา (โสมทัตตชาดก) 211
744.2 ข้าวเย็นอยู่ล่าง (อุจฉิฏฐภัตตชาดก) 212
745.3 ฤาษีติดสินบนราชา (ภรุราชชาดก) 213
746.4 เนื้อกาส่งข่าว (ปุณณนทีชาดก) 214
747.5 เต่าตายเพราะปาก (กัจฉปชาดก) 215
748.6 ปลาคิดถึงเมีย (มัจฉชาดก) 216
749.7 ลูกสาวเจ้าปัญญา (เสคคุชาดก) 217
750.8 หนูกินผาล (กูฏวาณิชชาดก) 218
751.9 วานรตำหนิมนุษย์โง่ (ครหิตชาดก) 219
752.10 รอดตายเพราะความดี (ธัมมัทธชชาดก) 220
กาสาววรรคที่ 8
753.1 ช้างด่าคน (กาสาวชาดก) 221
754.2 วานรใจพระ (จุลลนันทิยชาดก) 222
755.3 มเหสีใจประเสริฐ (ปุฎภัตตชาดก)223
756.4 วานรเจ้าปัญญา (กุมภีลชาดก) 224
757.5 ราชาใจประเสริฐ (ขันติวัณณนชาดก) 225
758.6 กากับนกเค้า (โกสิยชาดก) 226
759.7 หนอนเมาท้าช้างรบ (คูถปานกชาดก) 227
760.8 พระราชาจอมโลภ (กามนีตชาดก) 228
761.9 ราชาผู้ยิ่งใหญ่ ภาค 1(ปลายิชาดก) 229
762.10 ราชาผู้ยิ่งใหญ่ ภาค 2 (ทุติยปลายิชาดก) 230
อุปาหนวรรคที่ 9
763.1 ศิษย์คิดล้างครู (อุปาหนชาดก) 231
764 2. หญิงโง่เลือกผัวผิด (วีณาถูณชาดก) 232
765.3 จระเข้เห็นแก่กิน (วิกัณณกชาดก) 233
766 4. ธรรมะดีกว่าสามี (อสิตาภุชาดก) 234
767 5. พราหมณ์ติเตียนกาม (วัจฉนขชาดก) 235
768 6. นกยางเจ้าเล่ห์ (พกชาดก) 236
769 7. คนไม่ใช่ญาติไม่มี (สาเกตชาดก) 237
770 8. ความเพียรยอดเยี่ยมที่สุด (เอกปทชาดก) 238
771 9. กบเขียวผู้พิพากษา (หริตมาตชาดก) 239
772 10. มัจจุราชกลัวราชา (มหาปิงคลชาดก) 240
สิคาลวรรคที่ 10
773 1. จิ้งจอกราชาหน้าโง่ (สัพพทาฐิชาดก) 241
774 2. หมารักเจ้าของ (สุนขชาดก) 242
775 3. ศิษย์ทรยศครู (คุตติลชาดก) 243
776 4. ปริพาชกนักโต้วาที (วิคติจฉชาดก) 244
777 5. บุคคลผู้อยู่เหนือกาลเวลา (มูลปริยายชาดก) 245
778 6. กินเนื้อสัตว์บาปหรือไม่? (พาโลวาทชาดก) 246
779 7. ราชาตัวจริง (ปาทัญชลิชาดก) 247
780 8. เถียงกันเรื่องต้นทองกวาว (กึสุโกปมชาดก) 248
781 9. ลิงรักเสรีภาพ (สาลกชาดก) 249
782 10. ลิงแสนกล (กปิชาดก) 250
ติกนิบาต
1.สังกัปปวรรค
783.1. จีวรขาดบาตรกระเด็น (สังกัปปราคชาดก) 251
784 2. ราชาสำนึกผิด (ติลมุฎฐิชาดก) 252
785 3. คนเกลียดผู้ชอบขอ (มณิกัณฐชาดก) 253
786 4. ม้ากตัญญู (กุณฑกกุจฉิสินธวชาดก) 254
787 5. นกแขกเต้าตายเพราะดื้อรั้น (สุกชาดก) 255
788 6. พญานาคพ่นพิษ (ชรูทปานชาดก) 256
789 7. มกุฎราชกุมารเจ้าปัญญา (คามณิจันทชาดก) 257
790 8. พระเจ้ามันธาตุราช (มันธาตุราชชาดก) 258
791 9. ราชากตัญญู (ติริติวัจฉชาดก) 259
792 10. มนุษย์เป็นทูตของท้อง (ทูตชาดก) 260
2.ปทุมวรรค
793 1. ปากเป็นเอก (ปทุมชาดก) 261
794 2. คนใช้มืออ่อน (มุทุปาณิชาดก) 262
795 3. ฌานเสื่อมเพราะหญิง (จุลลปโลภนชาดก) 263
796 4. มหาปนาทราชา (มหาปนาทชาดก) 264
797 5. ลูกผู้ชายต้องกล้าหาญ (ขุรัปปชาดก) 265
798 6. นางลาตายเพราะรัก (วาตัคคสินธวชาดก) 266
799 7. ปูทองหน้าโง่ (สุวัณณกักกฎกชาดก) 267
800 8. ฝูงลิงทำสวน (อารามทูสกชาดก) 268
801 9. ภรรยา 7 จำพวก (สุชาตาชาดก) 269
802 10. เวรของกากับนกเค้า (อุลูกชาดก) 270

3.อุทปานทูสกวรรค

803 1. ธรรมชาติคนเลว (อุทปานทูสกชาดก) 271
804 2. น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า (พยัคฆชาดก) 272
805 3. เต่ากัดลิงซุกซน (กัจฉปชาดก) 273
806 4. กาจอมโลเล (โลลชาดก) 274
807 5. นกพิราบสอนกา (รุจิรชาดก) 275
808 6. ธรรมะเพื่อความเจริญ (กุรุธัมมชาดก) 276
809 7. นกพิราบติเตียนดาบส (โรมชาดก) 277
810 8. ควายดุขวิดลิง (มหิสชาดก) 278
811 9. แม่สุนัขจิ้งจอกห่วงลูก (สตปัตตชาดก) 279
812 10. ธรรมชาติของลิง (ปูฎทูสกชาดก) 280

อัพภันตรวรรค

813 1. พระอินทร์ริษยาดาบส (อัพภันตรชาดก) 281
814 2. เมตตากลับใจราชาโจร (เสยยชาดก) 282
815 3. ฝูงหมูป่าชนะเสือโคร่ง (วัฑฒกีสูกรชาดก) 283
816 4. เนื้อไก่วิเศษ (สิริชาดก) 284
817 5. ถ้ำแก้วมณีของสุกร (มณิสูกรชาดก) 285
818 6. ขุนไว้ฆ่า (สาลุกชาดก) 286
819 7. ไม่บ้าก็ทำเหมือนบ้า (ลาภครหิกชาดก) 287
820 8. ได้ดีเพราะเทวดา (มัจฉทานชาดก) 288
821 9. หมอดูดาว (นานาฉันทชาดก) 289
822 10. ศีลประเสริฐสุด (สีลวีมังสชาดก) 290

5.กุมภวรรค

823 1. จนเพราะทำลายหม้อวิเศษ (ภัทรฆฏเภทชาดก) 291
824 2. นางพระยากาแพ้ท้อง (สุปัตตชาดก) 292
825 3. หายโรคออกบวช (กายนิพพินทชาดก) 293
826 4. กากับสุนัขจิ้งจอกยกย่องกัน (ชัมพูขาทกชาดก) 294
827 5. เลวพอ ๆ กัน (อันตชาดก) 295
828 6. กาจอมโลภมาก (สมุททชาดก) 296
829 7. โจรกลัวเมีย (กามวิลาปชาดก) 297
830 8. วานรแก่เจ้าเล่ห์ (อุทุมพรชาดก) 298
831 9. ลิงเข้าฌาน (โกมาริยปุตตชาดก) 299
832 10. นกยางเจ้าเล่ห์จำศีล (พกชาดก) 300

จตุกกนิบาต

1.กาลิงวรรค

833 1.เทวดาพยากรณ์ไม่แม่น (จุลลกาลิงคชาดก) 301
834 2. ราชาตกยาก (มหาอัสสาโรหชาดก) 302
835 3. ข้าเก่าผู้ทรยศ (เอกราชชาดก) 303
836 4. นาคราชผู้ดุร้าย (ทัททรชาดก) 304
837 5. ลูกศิษย์ยอดดี (สีลวีมังสชาดก) 305
838 6. ได้ดีแล้วลืมตน (สุชาตาชาดก) 306
839 7. รวยเพราะบูชาเทวดา (ปลาสชาดก) 307
840 8. นกหัวขวานตำหนิราชสีห์ (ชวสกุณชาดก) 308
841 9. คนจัณฑาลตำหนิราชา (ฉวชาดก) 309
842 10. บวชดีกว่ามียศ (สัยหชาดก) 310

2. ปุจิมันทวรรค

843 1. เทวดาเตือนโจร (ปุจิมันทชาดก) 311
844 2. อย่าถือความเด็กน้อย (กัสสปมันทิยชาดก) 312
845 3. ดาบสผู้ตายเพราะอดทน (ขันติวาทิชาดก) 313
846 4. เปรตสำนึกบาป (โลหกุมภิชาดก) 314
847 5. ได้เนื้อเพราะพูดเพราะ (มังสชาดก) 315
848 6. เหตุแห่งกระต่ายบนดวงจันทร์ (สสบัณฑิตชาดก) 316
849 7. ทำไมต้องร้องไห้เมื่อคนตาย? (มตโรตทนชาดก) 317
850 8. หัวใจหญิงโสเภณี (กณเวรชาดก) 318
851 9. ทุกข์ใจเพราะเป็นนกต่อ (ติตติรชาดก) 319
852 10. น้ำใจเมีย (สุจจชชาดก) 320

3.กุฏิทูสกวรรค

853 1. ลิงทำลายรังนกขมิ้น (กุฏิทูสกชาดก) 321
854 2. กระต่ายตื่นตูม (ทุททุภายชาดก) 322
855 3. ฤาษีมักน้อย (พรหมทัตตชาดก) 323
856 4. นักบวชไหว้แพะ (จัมมสาฎกชาดก) 324
857 5. พระยาเหี้ยตำหนิดาบส (โคธชาดก) 325
858 6. ปุโรหิตหลอกขอดอกไม้เทวดา (กักการุชาดก) 326
859 7. นางกากี (กากาติชาดก) 327
860 8. ไม่เสียใจที่เมียตาย (อนนุโสจิยชาดก) 328
861 9. ลิงหลอกเจ้า (กาฬพาหุชาดก) 329
862 10. ออกบวชเพราะทดลองศีล (สีลวีมังสชาดก) 330

4. โกกิลวรรค

863 1. นกดุเหว่าพูดมากจนตาย (โกกาลิกชาดก) 331
864 2. อำมาตย์พิพากษาทรงธรรม (รถลัฎฐิชาดก) 332
865 3. ภรรยาคู่ทุกข์คู่ยาก (โคธชาดก) 333
866 4. ฝูงโคข้ามน้ำ (ราโชวาทชาดก) 334
867 5. ราชสีห์ติเตียนสนัขจิ้งจอก (ชัมพุกชาดก) 335
868 6. นักบวชโกง (พรหาฉัตตชาดก) 336
869 7. ความลืมเป็นเหตุ (ปีฐชาดก) 337
870 8. มนต์ป้องกันโอรสกบฏ (ถุสชาดก) 338
871 9. นกยูงรำแพนหาง (พาเวรุชาดก) 339
872 10. การให้เป็นสุขนัก (วิสัยหชาดก) 340

5. จุลลกุณาลวรรค

873 1. ใจหญิงมักเปลี่ยนแปลง (กุณฑลิกชาดก) 341
874 2. วานรต้มจระเข้ (วานรชาดก) 342
875 3. นกกระเรียนจอมหยิ่ง (กุนตินีชาดก) 343
876 4. พระอินทร์ข่มดาบสโกง (อัมพชาดก)344
877 5. เวลาและวารีมิได้มีไว้คอยใคร (คชกุมภชาดก) 345
878 6. ความคุ้นเคยทำให้เป็นสุข (เกสวชาดก)346
879 7. ทำดีเทวดาคุ้มครอง (อยกูฎชาดก) 347
880 8. ดาบสสอนลูก (อรัญญชาดก)348
881 9. ราชสีห์ฆ่าเพื่อนวัวเพราะหูเบา (สันธิเภทชาดก)349
882 10. เทวดาถามปัญหา (เทวตาปัญหชาดก)350

ปัญจกนิบาต

1.มณิกุณฑลวรรค

883 1. ราชาเข้าฌาน (มณิกุณฑลชาดก) 351
884 2. อย่าร้องไห้เพราะคนตาย (สุชาตชาดก)352
885 3. เป็นทุกข์เพราะไม่เชื่ออาจารย์ (เวนสาขชาดก)353
886 4. งูไม่ร้องไห้อาลัยคราบ (อุรคชาดก)354
887 5. ไม่โกรธแม้ถูกแย่งราชสมบัติ (ธังกชาดก)355
888 6. ทำทุกคนให้เป็นคนดีไม่ได้ (การันทิยชาดก)356
889 7. ช้างตายเพราะเกเร (ลฏุกิกชาดก)357
890 8. ราชาฆ่าโอรสเพราะริษยา (จุลลธัมมปาลชาดก)358
891 9. พระคุณเมีย (สุวัณณมิคชาดก)359
892 10. กากี ภาค 2 (สุสันธีชาดก)360

2.วัณณาโรหวรรค

893 1. สุนัขจิ้งจอกจอมยุยง (วัณณาโรหชาดก) 361
894 2. ศีลดีที่สุด (สีลวีมังสชาดก)362
895 3. ทีใครทีมัน (หิริชาดก) 363
896 4. หิ่งห้อยประชันสุริยา (ขัชโชปนกชาดก)364
897 5. ลิงรักพ่อค้า (อหิตุณฑิกชาดก) 365
898 6. ภาวะผู้นำ (คุมพิยชาดก)366
899 7. หมองูตายเพราะงู (สาลิยชาดก)367
900 8. หมองูตายเพราะงู ภาค 2 (ตจสารชาดก)368
901 9. เห็นกงจักรเป็นดอกบัว (มิตตวินทุกชาดก)369
902 10. เทวดาจอมดื้อ (ปลาสชาดก)370

3. อัฑฒวรรค

903 1. รักยาวให้บั่น รักสั้นให้ต่อ (ทีฆีติโกสลชาดก)371
904 2. พระอินทร์สอนดาบส (มิคโปตกชาดก)372
905 3. มนต์ป้องกันการถูกฆ่า (มูสิกชาดก) 373
906 4. นางโมราถูกโจรทิ้ง (จุลลธนุคคหชาดก)374
907 5. นกพิราบตำหนิเพื่อนกา (กโปตกชาดก) 375

ฉักกนิบาต

1.อาวาริยวรรค

908 1. ฤาษีสอนคนพาล (อาวาริยชาดก)376
909 2. อาจารย์สอนศิษย์(เสตเกตุชาดก) 377
910 3. ราชาออกบวช (ทรีมุขชาดก)378
911 4. หงส์ตัดพ้อภูเขา (เนรุชาดก) 379
912 5. หญิงงามเกิดบนดอกบัว (อาสังกชาดก)380
913 6. แร้งตายเพราะความดื้อ (มิคาโลปชาดก) 381
914 7. นางเทพธิดาและนางปีศาจ (สิริกาฬกัณณิชาดก)382
915 8. นางแมวหลอกกินไก่ (กุกกุฎชาดก) 383
916 9. พระยานกฆ่ากาทรยศ (ธัมมัทธชชาดก)384
917 10. เนื้อจอมเมตตา (นันทิยมิคราชชาดก) 385

2. ขุรปุตตวรรค

918 1. มนต์รู้ภาษาสัตว์ (ขุรปุตตชาดก)386
919 2. ได้เมียเพราะเข็ม (สุจิชาดก) 387
920 3. พี่หมูปลอบน้องหมู (ตุณฑิลชาดก) 388
921 4. ปูทองช่วยชีวิตชาวนา (สุวัณณกักกฎกชาดก)389
922 5. อาฆ่าหลานเพราะโลภในทรัพย์ (มัยหกสกุณชาดก)390
923 6. ทำชั่วเพราะไม่มีพระสอน (ปัพพชิตวิเหฐกชาดก) 391
924 7. เทพธิดาให้โอวาทฤาษี (อุปสิงฆปุปผชาดก) 392
925 8. บวชแล้วแต่ขี้เกียจ (วิฆาสาทชาดก) 393
926 9. นกคุ่มสอนกาให้อ้วน (วัฎฎกชาดก) 394
927 10. นกพิราบติเตียนกา (มณิชาดก) 395

สัตตกนิบาต

1. กุกกุวรรค

928 1. ประชาชนค้ำบัลลังก์ (กุกกุชาดก) 396
929 2. ลูกราชสีห์ต้องตายเพราะคบเพื่อนเลว (มโนชชาดก) 397
930 3. คนจนทรมานยักษ์ (สุตนชาดก) 398
931 4. แร้งรอดตายเพราะเลี้ยงแม่ (มาตุโปสกคิชฌชาดก) 399
932 5. สุนัขจิ้งจอกจอมโกง (ทัพพปุปผชาดก) 400
933 6. ให้แล้วก็ให้ไป (ทสัณณกชาดก) 401
934 7. อำมาตย์มีวิสัยทัศน์ (เสนกชาดก) 402
935 8. ฤาษีพอเพียง (อัฎฐิเสนชาดก) 403
936 9. วานรผู้นำยอดเสียสละ (กปิชาดก) 404
937 10. อาจารย์ตามศิษย์เข้าป่า (พกพรหมชาดก) 405

2. คันธารวรรค

938 1. สองอาจารย์และศิษย์ผู้มักน้อย (คันธารชาดก) 406
939 2. วานรผู้ทำกายเป็นสะพาน (มหากปิชาดก) 407
940 3. ช่างปั้นหม้อออกบวช (กุมภการชาดก) 408
941 4. เสร็จศึกฆ่าขุนทัพ (ทัฬหธัมมชาดก) 409
942 5. พระอินทร์ตำหนินักบวช (โสมทัตตชาดก) 410
943 6. ราชาออกบวชเพราะผมหงอก (สุสีมชาดก) 411
944 7. พระยาครุฑช่วยเทวดา (โกฎสิมพลิชาดก) 412
945 8. ราชาต้องยุติธรรม (ธูมการิชาดก) 413
946 9. คนตื่นคือคนเข้าใจโลก (ชาครชาดก) 414
947 10. เป็นกษัตริย์เพราะขนมถั่ว (กุมาสปิณฑชาดก) 415
948 11. พ่อฆ่าลูก (ปรันตปชาดก) 416

อัฎฐกนิบาต

1. กัจจานิวรรค

949 1. ประชดธรรมะ (กัจจานิชาดก) 417
950 2. อย่าทำร้ายผู้อื่นด้วยบูชายัญ (อัฎฐสัททชาดก) 418
951 3. หญิงเจ้าปัญญา (สุลสาชาดก) 419
952 4. ฆ่าพระเพราะคิดเป็นเนื้อ (สุมังคลชาดก) 420
953 5. อานุภาพแห่งอุโบสถศีล (คังคมาลชาดก) 421
954 6. ราชาถูกธรณีสูบ (เจติยราชชาดก) 422
955 7. คุณความดีของการสำรวม (อินทริยชาดก) 423
956 8. ราชารวยบุญ (อาทิตตชาดก) 424
957 9. ออกบวชเพราะโสเภณี (อัฎฐานชาดก) 425
958 10. อย่าขอชีวิตกับคนพาล (ทีปิชาดก) 426

นวกนิบาต

959 1. ตายเพราะบินสูง (คิชฌชาดก) 427
960 2. ทะเลาะกันเพราะน้ำล้างส้วม (โกสัมพิยชาดก) 428
961 3. นกแขกเต้ามักน้อย (มหาสุวราชชาดก) 429
962 4. นกแขกเต้ามักน้อย ภาค 2(จุลลสุวกราชชาดก) 430
963 5. เสียศีลเพราะไม่สำรวม (หริตจชาดก) 431
964 6. มนต์จินดามณี (ปทกุสลมาณวชาดก) 432
965 7. เกือบเสียศีลเพราะสตรี (โลมสกัสสปชาดก) 433
966 8. เหตุที่ทำให้ผิวงาม (จักกวากชาดก) 434
967 9. ฤาษีสอนลูก ภาค 2 (หลิททราคชาดก) 435
968 10. ใจหญิงยากหยั่งถึง (สมุคคชาดก) 436
969 11. เกลือจิ้มเกลือ (ปูติมังสชาดก) 437
970 12. อาจารย์นกกระทา (ทัททรชาดก) 438

ทสกนิบาต

971 1. อย่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัว (จตุทวารชาดก) 439
972 2. ขอพรประหลาด (กัณหชาดก) 440
973 3. คุณความดี 4 ประการ (จตุโปสถชาดก) 441
974 4. รอดตายเพราะให้ทาน (สังขชาดก) 442
975 5. สว่างมา สว่างไป (จุลลโพธิชาดก) 443
976 6. รอดตายเพราะสัจวาจา (มัณฑัพยชาดก) 444
977 7. เนื้อไก่ศักดิ์สิทธิ์ (นิโครธชาดก) 445
978 . สอนแม่ให้สำนึก (ตักกลชาดก) 446
979 9. เหตุทำให้อายุยืน (มหาธัมมปาลชาดก) 447
980 10. อย่าไว้ใจคนชั่ว (กุกกุฎชาดก) 448
981 11. ใครโง่กว่ากัน (มัฎฐกุณฑลิชาดก) 449
982 12. พระอินทร์ทรมานหลานชาย (พิลารโกสิยชาดก) 450
983 13. สวยเพราะไม่เบียดเบียนผู้อื่น (จักกวากชาดก) 451
984 14. ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์ (ภูริปัญหาชาดก) 452
985 15. มงคล 8 ประการ (มหามังคลชาดก) 453
986 16. อุบายแก้เศร้า (ฆตปัณฑิตชาดก) 454

เอกาทสนิบาต

987 1. ช้างกตัญญู (มาตุโปสกชาดก) 455
988 2. ราชาสงเคราะห์พราหมณ์ (ชุณหชาดก) 456
989 3. ธรรมะชนะอธรรม (ธัมมเทวปุตตชาดก) 457
990 4. ราชาไม่สนใจกาม (อุทยชาดก) 458
991 5. พอใจในการบวช (ปานียชาดก) 459
992 6. ออกบวชเพราะน้ำค้างบนยอดหญ้า (ยุธัญชยชาดก) 460
993 7. พระรามเดินดง (ทสรถชาดก) 461
994 8. เป็นกษัตริย์เพราะมีศีล (สังวรชาดก) 462
995 9. ต้นหนตาบอด (สุปปารกชาดก) 463

ทวาทสนิบาต

996 1. นกดุเหว่าด่าหญิง (จุลลกุณาลชาดก) 464
997 2. รุกขเทวดากับที่อยู่ (ภัททสาลชาดก) 465
998 3. รอดตายเพราะเตรียมการล่วงหน้า (สมุททวาณิชชาดก) 466
999 4. ราชาประชวรด้วยความโลภ(กามชาดก) 467
1000 5. เหตุทำให้ทุกข์ 10 อย่าง (ชนสันธชาดก) 468
1001 6. หมาใหญ่กัดคนชั่ว (มหากัณหชาดก) 469
1002 7. พระอินทร์ทรมานโกสิยะเศรษฐี (โกสิยชาดก) 470
1003 8. แพะเป็นเพื่อนกับสุนัข (เมณฑกปัญหาชาดก) 471
1004 9. แม่เลี้ยงใจร้าย (มหาปทุมชาดก) 472
1005 10. ลักษณะคนดีและชั่ว (มิตตามิตตชาดก) 473

เตรสนิบาต

1006 1. มนต์เสื่อม (อัมพชาดก) 474
1007 2. หมีกับไม้สะคร้อ (ผันทนชาดก) 475
1008 3. อย่าอวดดี (ชวนหังสชาดก) 476
1009 4. อย่าไว้ใจภรรยา (จุลลนารทกัสสปชาดก) 477
1010 5. บูชาอาจารย์ (ทูตชาดก) 478
1011 6. จักรวรรดิวัตรของพระราชา (กาลิงคโพธิชาดก) 479
1012 7. อย่าได้ยุ่งเกี่ยวกับคนเลว (อกิตติชาดก) 480
1013 8. ช่วยชีวิตอาจารย์ (ตักการิยชาดก) 481
1014 9. คนอกตัญญู (รุรุมิคชาดก) 482
1015 10. ละมั่งช่วยราชา (สรภชาดก) 483

ปกิณณกนิบาต

1016 1. นกแขกเต้าสอนคน (สาลิเกทารชาดก) 484
1017 2. รักอมตะ (จันทกินนรชาดก) 485
1018 3. ราชสีห์ช่วยเหยี่ยว (มหาอุกกุสชาดก) 486
1019 4. ความผิดของการบูชายัญ (อุททาลกชาดก) 487
1020 5. พระอินทร์แกล้งฤาษี (ภิสชาดก) 488
1021 6. เทวดาให้ลูก (สุรุจิชาดก) 489
1022 7. ฤาษีและสัตว์รักษาศีลอุโบสถ (ปัญจุโปสถิกชาดก) 490
1023 8. ติดบ่วงเพราะรักหญิง (มหาโมรชาดก) 491
1024 9. สุกรชนะเสือ (ตัจฉสูกรชาดก) 492
1025 10. โลภมากจนตัวตาย (มหาวาณิชชาดก) 493
1026 11. ไปสวรรค์ทั้งเป็นมนุษย์ (สาธินราชชาดก) 494 อังคารที่ 3 มกราคม 2555
1027 12. คนผู้ควรรับทาน (ทสพราหมณชาดก) 495 พุธที่ 4 มกราคม 2555
1028 13. ใครควรรับทานมากที่สุด (ภิกขาปรัมปรชาดก) 496 อังคารที่ 10 มกราคม 2555

วีสตินิบาต

1029 1. ฤาษีสอนธิดาเศรษฐี (มาตังคชาดก) 497 พุธที่ 11 มกราคม 2555
1030 2. ได้ดีอย่าลืมตน (จิตตสัมภูตชาดก) 498 อังคารที่ 17 มกราคม 2555
1031 3. บริจาคพระเนตรเป็นทาน (สีวิราชชาดก) 499 พุธที่ 18 มกราคม 2555
1032 4. ปัญญาประเสริฐกว่าสิริ (สิริมันทชาดก) 500 อังคารที่ 24 มกราคม 2555
1033 5. น้องยอมตายเพื่อพี่ (โรหนมิคชาดก) 501 พุธ 25 มกราคม 2555
1034 6. ลูกน้องผู้ภักดี (หังสชาดก) 502 อังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555
1035 7. การเลือกคบคน (สัตติคุมพชาดก) 503 พุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555
1036 8. ทุกข์จากความพลัดพราก (ภัลลาติยชาดก) 504 อังคารที่ 7 กุมุภาพันธ์ พ.ศ.2555
1037 9. บวชแล้วต้องจน (โสมนัสสชาดก) 505 พุธที่ 8 กุมุภาพันธ์ พ.ศ.2555
1038 10. นาคราชรักษาศีล (จัมเปยยชาดก) 506 อังคารที่ 14 กุมุภาพันธ์ พ.ศ.2555
1039 11. พอกันทีกับใจหญิง (มหาปโลภนชาดก) 507 พุธที่ 15 กุมุภาพันธ์ พ.ศ.2555
1040 12. ความลับไม่ควรบอกใคร (ปัญจปัณฑิตชาดก) 508 อังคารที่ 21 กุมุภาพันธ์ พ.ศ.2555
1041 13. ออกบวชมุ่งสงบ(หัตถิปาลชาดก) 509 พุธที่ 22 กุมุภาพันธ์ พ.ศ.2555
1042 14. โทษของการเกิด (อโยฆรชาดก) 510 อังคารที่ 28 กุมุภาพันธ์ พ.ศ.2555

ตึงสตินิบาต

1043 1. ราชาโปรดการบวช (กึฉันทชาดก) 511 พุธที่ 29 กุมุภาพันธ์ พ.ศ.2555
1044 2. โทษของสุรา (กุมภชาดก) 512 จันทร์ที่ 5 มีนาคม พ ศ.2555
1045 3. ยอมตายเพื่อพ่อ (ชยัททิสชาดก) 513 อังคารที่ 6 ุ มีนาคม พ.ศ.2555
1046 4. รักพยาบาท (ฉัททันชาดก) 514 อังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2555
1047 5. เด็ก 7 ขวบแสดงธรรม (สัมภวชาดก) 515 พุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2555
1048 6. ช่วยคนเลว (มหากปิชาดก) 516 อังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2555
1049 7. ใครสมควรตายก่อน (ทกรักขสชาดก) 517 พุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2555
1050 8. ความลับของตระกูล (ปัณฑรกชาดก) 518 อังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2555
1051 9. อย่าทอดทิ้งเมียเอก (สัมพุลาชาดก) 519 พุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2555
1052 10. ทุกข์ของประชาชน (ภัณฑุติณฑุกชาดก) 520 อังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ.2555

จัตตาลีสนิบาต

1053 1. นกแขกเต้าแสดงธรรม (เตสกุณชาดก) 521 พุธที่ 4 เมษายน พ.ศ.2555
1054 2. โทษในกาม (สรภังคชาดก) 522 อังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ.2555
1055 3. อย่าไว้ใจสัตว์ที่มีเขาที่อก (อลัมพุสาชาดก) 523 พุธที่ 11 เมษายน พ.ศ.2555
1056 4. ทำบุญอยากเป็นพระยานาค (สังขปาลชาดก) 524 อังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ.2555
1057 5. บวชเพราะเบื่อหน่าย (จุลลสุตโสมชาดก) 525 พุธที่ 18 เมษายน พ.ศ.2555

ปัญญาสนิบาต

1057 1. ฤาษีตำหนิสตรีเจ้าเล่ห์ (นฬินิกาชาดก) 526 อังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ.2555
1058 2. ราชารักเมียชาวบ้าน (อุมมาทันตีชาดก) 527 พุธที่ 25 เมษายน พ.ศ.2555
1059 3. ฤาษีผู้พิพากษา (มหาโพธิชาดก) 528 อังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2555

สัฎฐินิบาต

1060 1. บริโภคซากช้างขึ้นอืด (โสณกชาดก) 529 พุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2555
1061 2. ศึกชิงบัลลังก์ (สังกิจจชาดก) 530 อังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2555

สัตตตินิบาต

1062 1. ราชาอัปลักษณ์ (กุสชาดก) 531 พุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2555
1063 2. ฤาษีแย่งเลี้ยงแม่ (โสณนันทชาดก) 532 อังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2555

อสีตินิบาต

1064 1. หงส์เล็ก (จุลลหังสชาดก) 533 พุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2555
1065 2. หงส์ใหญ่ (มหาหังสชาดก) 534 อังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2555
1066 3. พระอินทร์ทรมานบุตรชาย (สุธาโภชนชาดก) 535 พุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2555
1067 4. โทษของสตรี (กุณาลชาดก) 536 อังคารที่ 229พฤษภาคม พ.ศ.2555
1068 5. ราชากินคน (มหาสุตโสมชาดก) 537 พุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2555

มหานิบาต

1069 1. พระเตมีย์ใบ้ (เตมิยชาดก) 538 อังคาร 5 มิถุนายน 2555
1070 2. พระมหาชนกผู้พากเพียร (มหาชนกชาดก) 539 พุธ 6 มิถุนายน 2555
1071 3. สุวรรณสามผู้เมตตา (สุวัณณสามชาดก) 540 อังคาร 12 มิถุนายน 2555
1072 4. พระเจ้าเนมิราชท่องนรกและสวรรค์ (เนมิราชชาดก) 541 พุธ 13 มิถุนายน 2555
1073 5. หมอใหญ่เจ้าปัญญา (มโหสถชาดก) 542 อังคาร 19 มิถุนายน 2555
1074 6. พระยานาคจำศีล (ภูริทัตตชาดก) 543 พุธ 20 มิถุนายน 2555
1075 7. พระจันทกุมารผู้อดทน (จันทกุมารชาดก) 544 อังคาร 26 มิถุนายน 2555
1076 8. มหาพรหมนารทะผู้บำเพ็ญอุเบกขา (มหานารทกัสสปชาดก) 545 พุธ 27 มิถุนายน 2555
1077 9. วิธุรบัณฑิตผู้ยิ่งดัวยสัจจะ(วิธุรชาดก) 546 อังคาร 3 กรกฏาคม 2555
1078 10. เวสสันดรผู้พอใจการให้ทาน (มหาเวสสันดรชาดก) 547 พุธ 4 กรกฏาคม 2555

1.วิเคราะห์ในกรอบกามราคะ 97 เรื่อง

1079 เอกนิบาต 1. ต้องดับชีวิตเพราะไฟเสน่หา (กณฺฑินชาดกํ) 13 อังคาร 10 กรกฏาคม 2555
1080 เอกนิบาต 2. ติดกับดักเพราะติดใจในรสชาติ (วาตมิคชาตกํ) 14
1081 เอกนิบาต 3 วัวริษยาหมู ( มุณิกชาตกํ) 30
1082 เอกนิบาต 4 ปลาใหญ่ระทมทุกข์เพราะรัก 34
1083 เอกนิบาต 5 หญิงไม่รู้จักพอ (อสามันตชาดก) 61
1084 เอกนิบาต 6 หญิงเจ้าเล่ห์ (อัณฑภูตชาดก) 62
1085 เอกนิบาต 7 ใจนางดั่งสายน้ำ (ตักกชาดก) 63
1086 เอกนิบาต 8 ใจหญิงเหมือนปลาใต้น้ำ (ทุราชานชาดก) 64
1087 เอกนิบาต 9 ศาลา นารี วิถี คงคา (อนภิรติชาดก) 65
1088 เอกนิบาต 10 ฤาษีพ่ายรัก (มุทุลักขณชาดก) 66
1089 เอกนิบาต 11ต้นไม้พิษ (กิมปักกชาดก) 85
1090 เอกนิบาต 12 เจ้าบ่าวผู้ยิ่งใหญ่ (อุทัญจนีชาดก) 106
1091 เอกนิบาต 13 นกกระจาบเจ้าปัญญา (วัฎฎกชาดก) 118
1092 เอกนิบาต 14 หญิงไม่อิ่มกาม (พันธนโมกขชาดก) 120
1093 เอกนิบาต 15 ยารักษาโรคหญิงเจ้าชู้ (โกสิยชาดก) 130
1094 เอกนิบาต 16 ราชกุมารใจเพชร (ปัญจภิรุกชาดก) 132
1095 เอกนิบาต 17 ราธะนกแขกเต้าผู้โง่เขลา (ราธชาดก) 145

1096 เอกนิบาต 18 พลานุภาพของเมีย (ปุปผรัตตชาดก) 147

1097 ทุกนิบาต 19 สุนัขจิ้งจอกพูดเกี้ยวนางราชสีห์ (สิคาลชาดก) 152
1098 ทุกนิบาต 20 คาถานกยูง (โมรชาตกํ) 159
1099 ทุกนิบาต 21 นางฟ้าหลงรักฤาษี (สมิทธิชาดก) 167
1100 ทุกนิบาต 22 ช้างศึกผู้กล้าหาญในสงคราม 182
1101ทุกนิบาต 23 ปุโรหิตโง่เชื่อเมีย (รุหกชาดก) 191
1102 ทุกนิบาต 24 ดอกฟ้ากับหมาวัด (สิริกาฬกณฺณิชาดก) 192
1103 ทุกนิบาต 25 ชายาอกตัญญู (จุลลปทุมชาดก) 193
1104 ทุกนิบาต 26 อภัยให้ชายชู้ (ปัพพตูปัตถรชาดก) 195
1105 ทุกนิบาต 27 นางยักษิณีเจ้าเล่ห์ (วลาหกัสสชาดก) 196
1106 ทุกนิบาต 28 นกแขกเต้าบัณฑิต (ราธชาดก) 198
1107 ทุกนิบาต 29 หญิงเจ้าเล่ห์ (คหปติชาดก) 199
1108 ทุกนิบาต 30 ได้เมีย 4 คนเพราะมีศีล (สาธุสีลชาดก) 200
1109 ทุกนิบาต 31 ราชินีผู้เกิดเป็นหนอน (อัสสกชาดก) 207
1110 ทุกนิบาต 32 ข้าวเย็นอยู่ล่าง (อุจฉิฏฐภัตตชาดก) 212
1111 ทุกนิบาต 33 ปลาคิดถึงเมีย (มัจฉชาดก) 216
1112 ทุกนิบาต 34 วานรตำหนิมนุษย์โง่ (ครหิตชาดก) 219
1113 ทุกนิบาต 35 มเหสีใจประเสริฐ (ปุฏภัตตชาดก) 223
1114ทุกนิบาต 36 ราชาใจประเสริฐ (ขันติวัณณนชาดก) 225
1115 ทุกนิบาต 37 หญิงโง่เลือกผัวผิด (วีณาถูณชาตกํ) 232
1116ทุกนิบาต 38 จระเข้เห็นแก่กิน (วิกณฺณกชาตกํ) 233
1117ทุกนิบาต 39 ธรรมะดีกว่าสามี (อสิตาภุชาตกํ) 234
1118 ติกนิบาต 40 จีวรขาดบาตรกระเด็น (สงฺกปฺปราคชาตกํ) 251
1119 ติกนิบาต 41 พระเจ้ามันธาตุราช (มนฺธาตุราชชาตกํ ) 258
1120 ติกนิบาต 42 คนใช้มืออ่อน (มุทุปาณิชาตกํ) 262
1121ติกนิบาต 43 ฌานเสื่อมเพราะหญิง (จุลฺลปโลภนชาตกํ) 263
1122ติกนิบาต 44 นางม้าตายเพราะรัก (วาตคฺคสินฺธวชาตกํ) 266
1123 ติกนิบาต 45 ปูทองหน้าโง่ (สุวณฺณกกฺกฎชาตกํ) 267
1124 ติกนิบาต 46 ภรรยา 7 จำพวก (สุชาตาชาตกํ) 269
1125 ติกนิบาต 47 ถ้ำแก้วมณีของสุกร (มณิสูกรชาตกํ) 285
1126 ติกนิบาต 48 ขุนไว้ฆ่า (สาลุกชาตกํ) 286
1127 ติกนิบาต 49 โจรกลัวเมีย (กามวิลาปชาตกํ) 297 25 ธันวาคม 2555
1128 จตุกกนิบาต 50 ได้ดีแล้วแล้วลืมตน (สุชาตชาตกํ) 306 26 ธันวาคม 2555
1129 จตุกกนิบาต 51 บวชดีกว่ามียศ (สยฺหชาตกํ) 310
1130 จตุกกนิบาต 52 เปรตสำนึกบาป (โลหกุมฺภิชาตกํ) 314
1131 จตุกกนิบาต 53 หัวใจหญิงโสเภณี (กณเวรชาตกํ) 318
1132 จตุกกนิบาต 54 น้ำใจเมีย (สุจจชชาดก) 320 *********
1133 จตุกกนิบาต 55 นางกากี (กากาติชาตกํ) 327
1134 จตุกกนิบาต 56 ภรรยาคู่ทุกข์คู่ยาก (โคธชาตกํ) 333
1135 จตุกกนิบาต 57 ใจหญิงมักเปลี่ยนแปลง (กุณฺฑลิกชาตกํ) 341
1136 จตุกกนิบาต 58 ดาบสสอนลูก (อรัญญชาดก) 348
1137 ปัญจกนิบาต 59 พระคุณเมีย (สุวณฺณมิคชาตกํ) 359
1138 ปัญจกนิบาต 60 กากีภาค ๒ (สุสนฺธีชาตกํ) 360
1139 ปัญจกนิบาต 61 ภาวะผู้นำ (คุมพิยชาดก) 366
1140 ปัญจกนิบาต 62 นางโมราถูกโจรทิ้ง (จุลลธนุคคหชาดก) 374
1141 ฉักกนิบาต 63 หญิงงามเกิดบนดอกบัว (อาสงฺกชาตกํ) 380
1142 ฉักกนิบาต 64 นางแมวหลอกกินไก่ (กุกกุฎชาตกํ) 383
1143 สัตตกนิบาต 65 มนต์รู้ภาษาสัตว์ (ขุรปุตตชาตกํ) 386
1144 สัตตกนิบาต 66 ให้แล้วก็ให้ไป (ทสณฺณกชาตกํ) 401
1145 สัตตกนิบาต 67 อำมาตย์มีวิสัยทัศน์ (เสนกชาตกํ) 402
1146 สัตตกนิบาต 68 ช่างปั้นหม้อออกบวช (กุมภการชาตกํ) 408
1147 สัตตกนิบาต 69 เป็นราชินีเพราะขนมถั่ว (กุมาสปิณฑชาตกํ) 415
1148 อัฎฐกนิบาต 70 หญิงเจ้าปัญญา (สุลสาชาตกํ) 419
1149 อัฎฐกนิบาต 71 คุณความดีของการสำรวม (อินฺทฺริยชาตกํ) 423
1150 อัฎฐกนิบาต 72 ออกบวชเพราะโสเภณี (อฏฺานชาตกํ) 425
1151 นวกนิบาต 73 เสียศีลเพราะไม่สำรวม (หริตจชาดก) 431
1152 นวกนิบาต 74 เกือบเสียศีลเพราะสตรี (โลมสกัสสปชาดก) 433
1153 นวกนิบาต 75 ฤาษีสอนลูก ภาค 2 (หลิททราคชาดก) 435
1154 นวกนิบาต 76 ใจหญิงยากหยั่งถึง (สมุคคชาดก) 436
1155 ทสกนิบาต 77 รอดตายเพราะสัจวาจา (มณฺฑพฺยชาตกํ) 444
1156 ทสกนิบาต 78 เหตุทำให้อายุยืน (มหาธมฺมปาลชาตกํ 447
1157 เอกาทสกนิบาต 79 ราชาไม่สนใจกาม (อุทยชาดก) 458
1158 ทวาทสนิบาต 80 นกดุเหว่าด่าหญิง (จุลลกุณาลชาดก) 464
1159 ทวาทสนิบาต 81 แม่เลี้ยงใจร้าย (มหาปทุมชาดก) 472
1160 เตรสนิบาต 82 อย่าไว้ใจภรรยา (จุลลนารทกัสสปชาดก) 477
1161 ปกิณณกนิบาต 83 รักอมตะ (จันทกินนรชาดก) 485
1162 ปกิณณกนิบาต 84 ติดบ่วงเพราะรักหญิง (มหาโมรชาดก) 491
1163 วีสตินิบาต 85 ทุกข์จากความพลัดพราก (ภัลลาติยชาดก) 504
1164 วีสตินิบาต 86 พอกันทีกับใจหญิง (มหาปโลภนชาดก) 507
1165 ติงสตินิบาต 87 รักพยาบาท (ฉัททันชาตกํ) 514
1166 ติงสตินิบาต 88 อย่าทอดทิ้งเมียเอก (สมฺพุลาชาตกํ) 519
1167 จัตตาฬีสนิบาต 89 อย่าไว้ใจสัตว์ที่มีเขาที่อก (อลฺมพุสาชาตกํ) 523
1168 ปัญญาสนิบาต 90 ฤาษีตำหนิสตรีเจ้าเล่ห์ (นฬินิกาชาดก) 526
1169 ปัญญาสนิบาต 91 ราชารักเมียชาวบ้าน (อุมมาทันตีชาดก) 527
1170 สัตตตินิบาต 92 ราชาอัปลักษณ์ (กุสชาตกํ) 531
1171 อสีตินิบาต 93 หงส์ใหญ่ (มหาหํสชาตกํ) 534
1172 อสีตินิบาต 94 โทษของสตรี (กุณาลชาตกํ) 536
1173 มหานิบาต 95 สุวรรณสามผู้เมตตา (สุวณฺณสามชาตกํ) 540
1174 มหานิบาต 96 หมอใหญ่เจ้าปัญญา (มโหสถชาตกํ) 542

1175 มหานิบาต 97 มหาพรหมนารทะผู้บำเพ็ญอุเบกขา (มหานารทกสฺสปชาตกํ) 545 (25 มิย 56 )

2. วิเคราะห์พระเทวทัต ในกรอบโทสะ 55 เรื่อง

1076 เอกนิบาต 1 กำเนิดความอาฆาตของพระเทวทัตต่อพระพุทธเจ้า (เสริววาณิชชาตกํ) 3 (อ16 กค 56)
1077 เอกนิบาต 2 บริวารพินาศเพราะเจ้านาย (ลกฺมณชาตกํ) 11
1078 เอกนิบาต 3 กวางกับนายพราน (กุรุงฺคมิคชาตกํ) 21
1079 เอกนิบาต 4 ช้างแสนรู้ (มหิฬามุขชาตกํ) 26
1080 เอกนิบาต 5 ลิงหลอกจระเข้ (วานรินฺทชาตกํ) 57
1081 เอกนิบาต 6 พ่อลิงฆ่าลูก (ตโยธมฺมชาตกํ) 58
1082 เอกนิบาต 7 นายพรานอกตัญญู (สีลวนาคชาตกํ) 72
1083 เอกนิบาต 8 เจ้าชายอกตัญญู (สจฺจงฺกิรชาตกํ) 73
1084 เอกนิบาต 9 สุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ (สิคาลชาตกํ) 113
1085 เอกนิบาต 10 ราชาโง่ริษยาช้าง (ทุมฺเมธชาตกํ) 122
1086 เอกนิบาต 11เพื่อนเนรคุณ (อสมฺปทานชาตกํ) 131
1087 เอกนิบาต 12 พรานเบ็ดจอมงี่เง่า (อุภโตภฏฺฐชาตกํ) 139
1088 เอกนิบาต 13 สุนัขจิ้งจอกเจ้าปัญญา (สิคาลชาตกํ) 142
1089 เอกนิบาต 14 พระยาราชสีห์ผู้งามสง่า (วิโรจนชาตกํ) 143
1090 ทุกนิบาต 15 สองหงส์ช่วยหามกา (วีนีลชาตกํ) 160
1091 ทุกนิบาต 16 สันดานลิงอกตัญญู (ทุพฺภิยมกฺกฎาชาตกํ) 174
1092 ทุกนิบาต 17 พระคุณเมีย (มณิโจรชาตกํ) 194

1093 ทุกนิบาต 18 การตายเพราะอวดดี (วีรกชาตกํ) 204

1094 ทุกนิบาต 19 สัตว์ 3 สหายสามัคคี (กุรุงคมิคชาตกํ) 206
1095 ทุกนิบาต 20 วานรหลอกจระเข้ (สุสุมารชาตกํ) 208
1096 ทุกนิบาต 21นกกระไนกับนกหัวขวาน (กนฺทคลกชาตกํ) 210
1097 ทุกนิบาต 22 รอดตายเพราะความดี (ธมฺมทฺชชาตกํ) 220
1098 ทุกนิบาต 23 ช้างด่าคน (กาสาวชาตกํ) 221
1099 ทุกนิบาต 24 วานรใจพระ (จุลฺลนนฺทิยชาตกํ) 222
1100 ทุกนิบาต 25 วานรเจ้าปัญญา (กุมฺภีลชาตกํ) 224
1101 ทุกนิบาต 26 ศิษย์คิดล้างครู (อุปาหนชาตกํ) 231
1102 ทุกนิบาต 27 มัจจุราชกลัวราชา (มหาปิงฺคลชาตกํ) 240
1103 ทุกนิบาต 28 จิ้งจอกราชาหน้าโง่ (สพฺพทาฐิชาตกํ) 241
1104 ทุกนิบาต 29 คิษย์ทรยศครู (คุตฺติลชาตกํ) 243
1105 ติกนิบาต 30 นกพิราบติเตียนดาบส (โรมชาตกํ) 277
1106 ติกนิบาต 31 กากับสุนัขจิ้งจอกยกย่องกัน (ชมฺพูขาทกชาตกํ) 294
1107จตุกกนิบาต 32 เลวพอๆ กัน (อนฺตชาตกํ) 295
1108 จตุกกนิบาต 33 นกหัวขวานตำหนิราชสีห์ (ชวสกุณชาตกํ) 308
1109 จตุกกนิบาต 34 ปุโรหิตหลอกขอดอกไม้เทวดา (กกฺการุชาตกํ) 326
1110 จตุกกนิบาต 35 ลิงหลอกเจ้า (กาฬพาหุชาตกํ) 329
1111จตุกกนิบาต 36 วานรต้มจระเข้ (วานรชาตกํ) 342
1112 ปัญจกนิบาต 37 ช้างตายเพราะเกเร (ลฏุกิกชาตกํ) 357
1113 ปัญจกนิบาต 38 ราชาฆ่าโอรสเพราะริษยา (จุลฺลธมฺมปาลชาตกํ) 358
1114 ปัญจกนิบาต 39 หมองูตายเพราะงู (สาลิยชาตกํ) 367
1115 สัตตกนิบาต 40 วานรผู้นำยอดเสียสละ (กปิชาตกํ) 404
1116 สัตตกนิบาต 41 พ่อฆ่าลูก (ปรนฺตปชาตกํ) 416
1117 อัฏฐกนิบาต 42 ราชาถูกธรณีสูบ (เจติยราชาชาตกํ) 422
1118 นวกนิบาต 43 อาจารย์นกกระทา (ททฺทรชาตกํ) 438
1119 ทกสนิบาต 44 เนื้อไก่ศักดิ์สิทธิ์ (นิโครฺธาตกํ) 445
1120 ทกสนิบาต 45 อย่าไว้ใจคนชั่ว (กุกฺกุฎชาตกํ) 448
1121 เอกาทสนิบาต 46 ธรรมะชนะอธรรม (ธมฺมเทวปุตฺตชาตกํ) 457
1122 ทวาทสนิบาต 47 รอดตายเพราะเตรียมการล่วงหน้า (สมุทฺทวาณิชชาตกํ) 466
1123 เตรสนิบาต 48 มนต์เสื่อม (อมฺพชาตกํ) 474
1124 เตรสนิบาต 49 คนอกตัญญู (รุรุมิคชาตกํ) 482
1125 วีสตินิบาต 50 การเลือกคบคน (สตฺติคุมฺพชาตกํ) 503
1126 ติงสตินิบาต 51 ใครสมควรตายก่อน (ทกรกฺขสชาตกํ) 517
1127 ติงสตินิบาต 52 ความลับของตระกูล (ปณฺฑรกชาตกํ) 518
1128 มหานิบาต 53 พระจันทกุมารผู้อดทน (จนฺทกุมารชาตกํ) 544 (พุธ 12 กพ 57)

3. วิเคราะห์ในกรอบการเมือง 10 เรื่อง

1129 ทุกนิบาต 1 สองราชาประกวดความดี (ราโชวาทชาตกํ) 151 (อังคาร 18 กพ 57)
1130 ทุกนิบาต 2 นกมูลไถปะทะเหยี่ยวภูเขา (สกุณคฺฆิชาตกํ) 168
1131 จตุกกนิบาต 3 ฝูงโคว่ายน้ำ (ราโชวาทชาตกํ) 334
1132 อัฏฐกนิบาต 4 ฆ่าเพราะคิดเป็นเนื้อ (สุมงฺคลชาตกํ) 420
1133 ทวาทสนิบาต 5 เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ 10 อย่าง (ชนสนฺธชาตกํ) 468
1134 ติงสตินิบาต 6 ทุกข์ของประชาชน (ภณฺฑุติณฺฑุกชาตกํ) 520
1135 จัตตาฬีสนิบาต 7 นกแขกเต้าแสดงธรรม (เตสกุณชาตกํ) 521
1136 มหานิบาต 8 มหาพรหมนารทะผู้บำเพ็ญอุเบกขา (มหานารทกสฺสปชาตกํ) 545
1137 มหานิบาต 9 สรุปชาดกการเมือง (1)      
1138 มหานิบาต 10 สรุปชาดกการเมือง (2)       (พุธ 19 มีนาคม 57)

4 (3). วิเคราะห์ปัญญาบารมี 23 เรื่อง

1139 เอกนิบาต 1 ความแตกต่างแห่งสตรีผู้พูดจริงและเท็จ (สพฺพสํหารกปญฺหาชาตกํ ) 110 (อ.25 มีค 57)
1140 เอกนิบาต 2 อภิชาตบุตร (คทฺรภปญฺหชาตกํ) 111
1141 เอกนิบาต 3 อมราเทวีหญิงเจ้าปัญญา (อมราเทวีปญฺหชาตกํ) 112
1142 ทุกนิบาต 4 กิ้งก่าจอมหยิ่ง (กกณฺฎกชาตกํ) 170
1143 ทุกนิบาต 5 ลิงเจ้าปัญญา (ตินฺทุกชาตกํ) 177  
1144 ทุกนิบาต 6 ดอกฟ้ากับหมาวัด (กาฬกณฺณิชาตกํ) 192
1145 ทุกนิบาต 7 เนื้อกาส่งข่าว (ปุณฺณนทีชาตกํ) 214
1146 จตุกกนิบาต 8 เทวดาถามปัญหา (เทวตาปญฺหชาตกํ) 350
1147 ปัญจกนิบาต 9 หิ่งห้อยประชันสุริยา (ขชฺโชปนกชาตกํ) 364
1148 ปัญจกนิบาต 10 หมองูตายเพราะงู ภาค ๒ (ตจสารชาตกํ) 368
1149 ฉักกนิบาต 11 ได้เมียเพราะเข็ม (สูจิชาตกํ) 357
1150 สัตตกนิบาต 12 อำมาตย์มีวิสัยทัศน์ (เสนกชาตกํ) 402
1151ทสกนิบาต 13 คุณความดี 4 ประการ (จตุโปสถชาตกํ) 441
1152 ทสกนิบาต 14 ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์ (ภูริปญฺหาชาตกํ) 452
1153 เอกาทสนิบาต 15 ต้นหนตาบอด (สุปฺปารกชาตกํ) 463
1154 ทวาทสนิบาต 16 แพะเป็นเพื่อนกับสุนัข (เมณฺฑกปญฺหชาตกํ) 471
1155 เตรสนิบาต 17 บูชาอาจารย์ (ทูตชาตกํ) 478

1156 วีสตินิบาต 18 ปัญญาประเสริฐกว่าสิริ (สิริมนฺทชาตกํ) 500

1157 วีสตินิบาต 19 ความลับไม่ควรบอกใคร (ปญฺจปณฺฑิตชาตกํ) 508
1158 ตึงสตินิบาต 20 เด็ก 7 ขวบแสดงธรรม (สมฺภวาตกํ) 515
1159 ปัญญาสนิบาต 21 ฤาษีผู้พิพากษา (มหาโพธิชาตกํ) 528  
1160 มหานิบาต 22 หมอใหญ่เจ้าปัญญา (มโหสธชาตกํ) 542  
1161 มหานิบาต 23 วิธุรบัณฑิตผู้ยิ่งใหญ่ด้วยสัจจะ (วิธุรชาตกํ) 546 (พุธ 25 มิถุนายน 57)